Column Marian Geling: kleine of grote ontmoetingen, ze doen er toe

Half februari vorig jaar heb ik mijn eerste column geschreven. Aanleiding was de serie provinciale netwerkbijeenkomsten die ik toen net achter de rug had. Het is mooi om terug te lezen wat er toen allemaal gebeurde bij de netwerkbijeenkomsten. En hoe ze dit jaar zijn gegaan. Want ja, ze waren echt weer heel anders dit jaar. Nog veel leuker en inspirerender, hoorde ik van meerdere kanten. Ook mensen die al vaker naar een netwerkbijeenkomst waren geweest, waren blij dat ze weer waren gekomen.

Het grootste verschil kwam doordat mensen met een verstandelijke beperking zelf een deel van het programma hebben verzorgd, meestal de kennismaking. In Flevoland en Groningen het sterkteam van ’s Heeren Loo, in Overijssel het sterkteam van Estinea, in Noord-Holland van Cordaan, in Brabant van Prisma, in Friesland van Talant, in Utrecht van Amerpoort, in Zuid-Holland van Philadelphia en in Zeeland, Limburg en Gelderland de LFB. En in Drenthe, daar kregen we het niet op tijd rond en hebben we het zelf gedaan. De bingo, de hand, de streep: allemaal mooie werkvormen die er voor zorgden dat alle deelnemers met elkaar in gesprek gingen. De sfeer was daardoor ook meteen heel anders, heel ontspannen en prettig. Zo’n mooie ervaring gun je iedereen.

Reden om samen met de LFB (afdeling scholing en training) te kijken of we hier ook iets mee kunnen bij de BeleidsProkkels die de verschillende ministeries in Den Haag aanbieden. Want ook daar willen mensen elkaar graag eerst beter leren kennen. Zodat ze daarna met elkaar goed door kunnen praten over de inhoud. Het is leuk om daarover met Ineke, Idman en Ellis te sparren. De eerste opzet hebben we gemaakt. We hebben deze neergelegd bij de verschillende ministeries én bij een aantal sterkteams. De eerste reacties zijn positief. De ministeries staan erg open voor deze manier van samen het programma invullen. Want zo krijg je een veel sterker programma én veel meer interactie.

Het doet me denken aan een studiedag waar ik recentelijk bij aanwezig was. Diversiteit is belangrijk voor de samenleving, vertelde Hans van Dijk, docent aan de Universiteit van Tilburg tijdens zijn bijdrage over het versterken van de samenleving. Het is goed om te merken dat het in de praktijk ook werkt.

Maar je moet er wel aan werken en mensen de kans geven om elkaar echt te ontmoeten. Daar geeft de Prokkelweek een extra impuls aan. En proberen we ook steeds meer inhoud aan te geven. Bij de BeleidsProkkels, maar ook bij de Prokkelstages en de ProkkelSterrenslag. Want ook daar is het goed actief op zoek te gaan naar verbinding. En dat is het leuke van mijn werk: Wil een groep cliënten aan het werk en wil ze dat nog niet echt lukken? Misschien samen met een werkgeversservicepunt naar de ProkkelSterrenslag. Dan krijgen de arbeidsbemiddelaars een goede indruk van de werkzoekenden. Een telefoontje is voldoende om ze met elkaar in contact te brengen. Wil een zorgaanbieder, waar door omstandigheden veel verloop is, weten met wie er in het verleden veel gedaan is in de Prokkelweek? De database biedt uitkomst. Mooi dat we alles van de afgelopen tien jaar nog hebben. En zo weer mensen met elkaar in contact kunnen brengen.

Kleine of grote ontmoetingen, ze doen er toe. En dat die ervaringen indruk maken, bleek tijdens de prijsuitreiking van de Meer dan Handen vrijwilligersprijs. Burgemeester Van Zaanen van Utrecht wist zijn eerste ervaring met de Prokkelweek nog feilloos, bleek toen deze werd aangekondigd: “Oh dat is zo’n geweldig initiatief, dat kan ik iedereen aanraden”. Dat kan ik alleen maar beamen.

Marian Geling, landelijk projectleider Stichting Prokkel