Gouden Prokkels 2018 uitgereikt door staatssecretaris Van Ark

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vrijdag 29 juni in Utrecht de Gouden Prokkels uitgereikt. Dat zijn de prijzen voor initiatieven die leiden tot een ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.

In drie categorieën zijn de prijzen uitgereikt. In de categorie ‘Prokkelen in de samenleving’ ging de Gouden Prokkel naar de ‘Mega Prokkel in Pijnacker’. De Gouden Prokkel in de categorie ‘Mensenrechten Prokkel’ is gegaan naar ‘BeleidsProkkel gemeente Gorinchem’. En tot slot werd de ‘Verkeersweek op Wielen in Son en Breugel’ met een Gouden Prokkel bekroond in de categorie ‘Innovatief’.

Winnende projecten uitgelicht

  • Ipse de Bruggen, Rondom Wonen, de politie, gemeente en brandweer hebben op woensdag 6 juni in Pijnacker een Mega Prokkel georganiseerd. Een grote groep deelnemers werd bij elkaar gebracht op het terrein van de brandweer. Er was een gezamenlijke barbecue, er werden verschillende spellen gehouden en er was een officiële prijsuitreiking door de wethouder.
  • De regionale Wmo-Klankbordgroep voor en door mensen met een verstandelijke beperking in de AV-regio heeft in Gorinchem op maandag 4 juni een ontmoetingsavond georganiseerd met beleidsmedewerkers/uitvoerders van de gemeente Gorinchem. Daarbij ging het onder andere over begrijpelijke taal in gemeentelijke brieven en op de websites.
  • SWZ heeft in de Prokkelweek een Verkeersweek op Wielen georganiseerd in Son en Breugel. Met hun speciale rolstoelen en hun lichamelijke beperking zijn de bewoners van SWZ Zonhove immers een bijzondere categorie weggebruikers. De Verkeersweek op Wielen voorziet in hun behoefte om te leren omgaan met verkeer en verkeerssituaties en geeft hen handvatten voor interactie met medegebruikers van het instellingsterrein.

Uit het juryoverleg
De jury vindt het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking een zichtbare bijdrage leveren, dat hun kwaliteiten gezien worden. Laten zien wat mensen kunnen en dat dat als normaal wordt gezien, dat is waar het om gaat. Zodat de afstand tussen mensen met en zonder beperking veel kleiner wordt.

Participatie
De Prokkelweek (in 2018 was deze van maandag 4 tot en met zaterdag 9 juni) vraagt aandacht voor de integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking. Eén week per jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar. Steeds meer mensen en organisaties gebruiken de Prokkelweek dan ook als laagdrempelig instrument voor inclusie. De samenleving is van ons allemaal; Prokkelen draagt daar haar steentje aan bij.

prok·kel de; m -s, -en 1 prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking