Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink opent eerste voorbereidende bijeenkomst Prokkelweek

Samen met gedeputeerde Peter van ’t Hoog trapt Rick Brink de eerste voorbereidende bijeenkomst voor de Prokkelweek af. Op woensdag 8 januari openen zij samen in het Provinciehuis in Arnhem de eerste van een reeks provinciale netwerkbijeenkomsten. Tijdens de Prokkelweek ontmoeten met én zonder verstandelijke beperking elkaar door het hele land.

Net zoals tijdens de Prokkelweek zelf, staan de voorbereidende bijeenkomsten in het teken van het bevorderen van contact tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. De afgelopen tijd verscheen er een waaier aan onderzoeken die aantonen dat de samenleving nauwelijks op mensen met een (verstandelijke) beperking is ingericht. De Prokkelweek wil daarin verandering brengen en stimuleert mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar te ontmoeten, zodat de afstand tussen hen verkleint en er meer begrip voor elkaar komt.

De eerste voorbereidende bijeenkomst wordt samen met de gedeputeerde van de provincie Gelderland geopend door minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink. Hij maakt zich hard voor inclusie en integratie van mensen met een beperking. Marian Geling, landelijk projectleider van Stichting Prokkel: “We voelen ons vereerd dat Rick Brink de eerste bijeenkomst zal openen. Dit jaar melden vooral veel gemeenten, culturele instellingen en sportinstanties zich aan. Zij werken hard aan de implementatie van het VN-verdrag handicap, wat zorgt voor meer gelijkwaardigheid in onze samenleving. De overheid en maatschappelijke instanties gaan er de komende tijd hard aan werken om hun beleid inclusiever te maken. Onze minister van Gehandicaptenzaken is dus de ideale persoon om de bijeenkomst te openen!”

Met de opening door Rick Brink en Peter van ‘t Hoog, een kennismakingsspel door ervaringsdeskundigen en dynamische netwerkrondes, wordt de voorbereidingstijd tot de Prokkelweek dit jaar op een bijzondere manier afgetrapt. Arnhem is slechts het begin van een reeks bijeenkomsten: in januari is er in elke provincie één. In 2020 is de Prokkelweek van 8 t/m 13 juni. Met of zonder beperking, ervaring of netwerk: iedereen kan deelnemen om inspiratie op te doen voor de Prokkelweek.

Stichting Prokkel
Stichting Prokkel brengt sinds 2007 op landelijk niveau prikkelende en inspirerende ontmoetingen tot stand tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Om te laten zien hoe belangrijk en waardevol deze ontmoetingen zijn, is er elk jaar een Prokkelweek. Eén week als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar.

De voorbereidende netwerkbijeenkomsten vinden dit jaar plaats in Arnhem, Dokkum, Zuidhorn, Nijverdal, Zeewolde, Aalsmeer, Horst, Maarssen, Emmen, Zoetermeer, Middelburg en ’s Hertogenbosch. Zie ook: https://www.prokkel.nl/bijeenkomst/. Aanmelden is nog steeds mogelijk, via https://www.prokkel.nl/aanmeldformulier-bijeenkomst/.