Nominaties Gouden Prokkel – Mensenrechten/VN-verdrag

De nominaties voor de Gouden Prokkels zijn bekend!
Wie maken dit jaar kans op het goud?

Er zijn in totaal vijftien activiteiten genomineerd, verdeeld over drie categorieën: ‘In de Samenleving’, ‘Mensenrechten/VN-verdrag’ en ‘Innovatief’. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 28 juni vindt de prijsuitreiking plaats, door Theo van Loon: grondlegger van de Prokkelweek en tevens voorzitter van de jury.

De Gouden Prokkel prijzen zijn bedoeld als inspiratie voor anderen. Belangrijk daarbij is op welke manier mensen met een verstandelijke beperking zelf betrokken zijn bij het bedenken en organiseren van Prokkels.

Hierbij de bekendmaking van de genomineerden in de categorie ‘Mensenrechten/VN-verdrag’.

 

Nominaties Gouden Prokkel – Mensenrechten/VN-verdrag

Bij de categorie ‘Mensenrechten/VN-verdrag’ gaat het om de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. In dit verdrag staat bijvoorbeeld dat mensen met een beperking recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken of aan het werk te zijn, etc. Net als ieder ander. De overheid werkt daaraan, onder andere door vraagstukken die aan beperkingen zijn gerelateerd, op te nemen in beleid. En dit gaat natuurlijk het beste als de mensen om wie het gaat ook worden betrokken bij de aanpak. Het is belangrijk dat hun stem gehoord wordt.

In deze categorie zijn de volgende Prokkelactiviteiten genomineerd:

  • Mediawijsheid bij het Mediapark in Hilversum (dinsdag 4 juni): Het consultatieteam Cliënt, Internet en Sociale Media van Amerpoort organiseert een MediaProkkel! Er is een rondleiding in Beeld en Geluid. Daarna is er een bezoek aan de NOS, er wordt geluncht tussen de journalisten en er is een rondleiding in de studio’s. Tot slot wordt een bezoek gebracht aan Netwerk Mediawijsheid. Deze organisatie geeft aandacht aan een leuk online leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Met de deelnemers gaat men in gesprek wat voor hen belangrijk is bij een leuk online leven.
  • Interdepartementale BeleidsProkkel 2019 (donderdag 6 juni): Bij een viertal ministeries wordt op donderdagochtend een BeleidsProkkel georganiseerd, met als onderwerpen: toegankelijkheid van stemmen (BZK), milieu en duurzaamheid (EZK), toegankelijkheid van openbaar vervoer (I&W) en veiligheid (J&V). ’s Middags komen de groepen stagiairs samen in de Tweede Kamer. Hierbij staat de vraag centraal hoe wetgeving wordt gemaakt van het beleid/onderwerp waar ze het in de ochtend over gehad hebben.
  • Prokkelstage uitwisseling ORO en de Peelgemeenten (donderdag 6 juni): ORO en de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren gaan op Prokkelstage uitwisseling. Een duo – wethouder en cliënt – laat elkaar hun leven zien. ’s Morgens laat de wethouder in het gemeentehuis aan de cliënt zien wat erbij komt kijken als je wethouder bent. Zo wordt de cliënt o.a. bij gesprekken betrokken. En ’s middags komt de wethouder op de ORO-locatie bij de cliënt kijken. Door in diens leefwereld binnen te stappen ervaart de wethouder wat hem of haar bezighoudt, wat de gemeente weer kan helpen bij het maken van beleid.
  • Stemmen voor Dummies in Eindhoven (donderdag 6 juni): Op 22 mei heeft Steunwiel een informatieavond gehouden over de Europese verkiezingen, voor mensen met een zwakbegaafdheid of licht verstandelijke beperking en iedereen die moeite heeft om te begrijpen waar de verkiezingen over gaan en op wie je kunt stemmen. Op 6 juni, bij de BeleidsProkkel van BZK, gaan vier jongeren van het Steunwiel de informatie van 22 mei delen met de ambtenaren van het ministerie. Zo wordt het ook in Den Haag onder de aandacht gebracht.
  • Conferentie: Samen werken en studeren in het hoger onderwijs. Een plek voor iedereen! – Utrecht (vrijdag 7 en zaterdag 8 juni): Een tweedaagse conferentie waarbij kennis en ervaringen in Nederland en verschillende andere Europese landen worden gedeeld op het gebied van inclusie van mensen met een verstandelijke beperking op een hogeschool of universiteit. Thema’s zijn: toegankelijkheid, werk + werkgelegenheid, leren + studeren, buddysystemen en een raamwerk en monitoringsinstrument voor management en medewerkers om ambities richting een inclusieve hogeschool of universiteit te ondersteunen.