Prokkel Eindejaars Meetup (online)

Op donderdag 25 november 2021 is er een online Prokkel Meetup.
Je kunt je nu al opgeven.

Met elkaar gaan we terugkijken op het afgelopen jaar, en vooruitblikken op het nieuwe jaar.
We nodigen deelnemers uit die mee hebben gedaan aan:

  • ‘Iedereen doet mee in de gemeente’. Welke stappen zijn er sindsdien gezet?
  • BeleidsProkkel OCW – cultuur. Wat is gebeurd sinds je mee hebt gedaan aan de BeleidsProkkel van 8 juni?
  • BeleidsProkkels bij de ministeries van OCW – onderwijs, SZW, VWS, BZK en EZK van 10 juni 2021
  • UWV BedrijfsProkkels van 10 juni
  • de Prokkel-MBO ontmoetingen
  • het museumproject als mystery guest
  • het delen van ervaringen van ‘samen maken wij de wijk’ (kleinschalige lokale ontmoetingen)

En nog vele anderen. Zo komen er bijvoorbeeld ook themakamers over Nationale Prokkelstagedag – VSO-scholen, over ProkkelOpPad en over Prokkelduo’s op inclusieve stembureaus.

Natuurlijk is deze ProkkelMeetup voor mensen met én zonder verstandelijke beperking.
En wil je zelf een themakamer begeleiden?
Of een onderwerp inbrengen?
Dat kan.
Neem daarvoor (vóór 1 november) contact op met Marian: 06-27057594

Goed om te weten dat:

  • het online is, met het programma Zoom
  • het van 10.00 tot 12.00 uur is
  • er verschillende themakamers zijn, die elk ongeveer 55 minuten duren