Stichting Prokkel is genomineerd voor De Onderscheiding 2014

de onderscheiding

De Onderscheiding 2014 is een prijs die wordt uitgereikt aan bijzondere initiatieven die met steun van vermogensfondsen het verschil maken. Donderdag 20 november vindt de prijs uitreiking plaats in Amsterdam.

We vinden het een hele eer dat we genomineerd zijn, vooral als je kijkt naar de criteria:

Het gaat daarbij om projecten die opvallen door vernieuwing en ondernemerschap en daardoor soms ook risico’s met zich meedragen. Het zijn inspirerende projecten met een wezenlijke maatschappelijke impact, met vaak (langjarige) diepte-investeringen en nieuwe samenwerkingsvormen. Het gaat om initiatieven die door hun vooruitstrevendheid een voorbeeldfunctie vervullen voor de charitatieve sector. Ze verdienen daarom erkenning, meer zichtbaarheid en navolging.

En nu hopen dat we deze prijs winnen.