Wat is er afgelopen jaar gebeurd?

Ook zo benieuwd of er afgelopen jaar in jouw gemeente ook Prokkels zijn geweest?
Waarbij mensen met en zonder beperking elkaar beter hebben leren kennen?

Zoals bijvoorbeeld bij de buurtwandeltocht in de gemeente Vijfheerenlanden – georganiseerd door Sportservice Utrecht.
Of tijdens de Doedag met leerlingen van het Terra College en bewoners van De Trans in Nooitgedacht (gemeente Aa en Hunze).

Wist je dat:

  • je al die activiteiten die er afgelopen jaar in het land waren hier kunt vinden?
  • je bij stichting Prokkel kunt opvragen wie er bij een activiteit is betrokken;
  • de stichting niet zomaar gegevens geeft, maar altijd van te voren contact opneemt, met de vrager en met de organisator. En daarna pas een verbindingsmail stuurt;
  • dat je dus zelf ook een activiteit kunt aanmelden. En er zo ook aandacht voor kunt vragen. En mensen uitnodigen mee te doen;
  • je een activiteit kunt aanmelden die in de Prokkelweek (10 t/m 15 juni 2024) plaatsvindt;
  • je ook activiteiten kunt kunt aanmelden die buiten de Prokkelweek plaatsvinden;
  • het belangrijk is dat het activiteiten zijn waar mensen met én zonder verstandelijke beperking elkaar ontmoeten en elkaar én elkaars wereld op die manier beter leren kennen;
  • en dat… hier het aanmeldformulier staat?

Leuk om je door te laten inspireren of misschien wel te onderzoeken of je kunt samenwerken.