Full Partners – zorgaanbieders

Samen werken aan een inclusiever Nederland, dat is de beweging waaraan we samen met onze betrokken partners werken. Met maar liefst 28 zorgaanbieders geven we actief vorm aan de wens dat de één miljoen mensen met een (licht) verstandelijke beperking op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ontmoetingen zijn hierbij cruciaal, want waar mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar ontmoeten, ontstaat wederzijds begrip.

Samen met onze partners zorgen we voor veel ontmoetingen. Van inclusieve stembureaus tot bedrijfsstages en van digitale meet-ups tot sportieve evenementen. De Full Partners versterken en delen met elkaar hun goede ervaringen op het terrein van zichtbaarheid van en meedoen door mensen met een verstandelijke beperking.

Stichting Prokkel heeft een aanjagende en verbindende rol. Haar partners gebruiken Prokkelen als een aansprekende en laagdrempelige manier voor het realiseren van een (meer) inclusieve samenleving.  Dit heeft concreet een positief effect op het welzijn van hun bewoners en cliënten.

Naast het samen werken aan een meer inclusieve samenleving, levert aansluiten ook nog dit op:

  • We bieden een platform waar jullie opgeleide ervaringsdeskundigen hun talenten kunnen inzetten; bijvoorbeeld door het begeleiden van een themakamer bij een van de Meetups, het verzorgen van programma-onderdelen bij netwerkbijeenkomsten van overheden, maatschappelijke instellingen en/of bedrijven;
  • Cliënten van Full Partners krijgen voorrang bij Beleids- en BedrijfsProkkels (zoals bijvoorbeeld de Eerste en Tweede Kamer, ministeries, NS, radio 3, UWV);
  • Cliënten worden actief betrokken bij (de inhoud van) het programma van Bedrijfs- En BeleidsProkkels;
  • In de publiciteit rondom de Prokkelweek worden activiteiten van Full Partners meegenomen op onze site en social media. Partners hebben een eigen pagina waarop al hun Prokkels worden genoemd. Dit geeft een grotere zichtbaarheid.
  • Ook tijdens andere pr-uitingen, zoals de inclusieve verkiezingen waar veel landelijke en lokale aandacht voor is, zijn de partners zichtbaar.
  • Partners worden apart benoemd in persberichten en hier kun je naar verwijzen in je eigen communicatiekanalen.
  • Je bent als eerste op de hoogte van interessante (Beleids)Prokkels
  • We koppelen je aan bedrijven die actief gebruik willen maken van het Prokkelen voor hun werknemers. Als je als organisatie bijvoorbeeld mee wil doen aan ProkkelOpPad, dan kunnen wij je aan een bedrijf koppelen (die de inschrijfkosten betaalt). Ook nodigen we je uit voor een inspirerende bijeenkomst samen met onze partners uit het bedrijfsleven: de ‘Raad van maatschappelijke partners’.
  • Dankzij het partnerschap kunnen we de toolkit uitbreiden met praktische draaiboeken, flyers en andere communicatie-uitingen die te gebruiken zijn door onze partners.

Wil je nog meer weten? Neem contact met ons op. Wil je weten wie onze partners zijn? Bekijk ze hier!

Prokkelen is een mooie manier om waardevolle ontmoetingen te laten ontstaan. Via allerlei activiteiten komen mensen met elkaar in gesprek die elkaar niet als vanzelfsprekend zouden ontmoeten. Het is mooi dat hierdoor meer wederzijds begrip ontstaat en dat men elkaar écht ziet. Gewoon als die andere persoon met eigen wensen en behoeften. Ontmoetingen die ons allemaal weer laten inzien dat écht iedereen mee kan doen in de samenleving!” 
Beatrijs van Riessen, bestuurder bij Estinea