Partner van stichting Prokkel: Vanboeijen

Vanboeijen gelooft erin dat ieder mens een waardevol leven leidt. Het is hun kerntaak om mensen met een verstandelijke beperking daarin te ondersteunen en begeleiden. Met de overtuiging: Goed leven – Mooi werk – Met elkaar. Prokkelen plaatst Vanboeijen vooral in het kader van vrijetijdsbesteding.

“Stichting Prokkel is een mooie kleine slagvaardige organisatie die belangrijk werk doet voor de realisering van inclusie van onze doelgroep.”
Duurt Folkersma
zorgmanager vrije tijd
“Prokkelen is een uitbreiding van de kennis en het netwerk van de bewoners en cliënten. Degenen die hielpen op een inclusief stembureau, gaven aan dat ze gezien werden. Ze kijken uit naar weer een nieuwe editie en voelen dat ze erbij horen. Het doet echt iets met hun zelfbeeld. Ook als ik ze ergens anders bij wil betrekken, nemen ze sneller deel, omdat ze weten dat ze het kunnen. Ook voor mensen zonder verstandelijke beperking zijn de contacten heel zinvol. De studenten waarmee we samen deelnamen aan de Prokkelsterrenslag hebben een heel andere kijk op de doelgroep gekregen.”
John Lange
vrijetijdscoach
“Ik heb al twee keer op een stembureau geholpen en ik was er zo vrolijk en opgewekt van. Zo leuk om de mensen te helpen. Ik had een doel en deed iets belangrijks. Dit wil ik voor altijd blijven doen!”
Geke
cliënt

Meer over Vanboeijen

Om zo goed mogelijk antwoord te geven op de ondersteuningsbehoefte van bewoners en cliënten, zet VanBoeijen haar kennis en ervaring in voor volwassenen met een intensieve ondersteuningsvraag, een (licht) verstandelijke beperking (LVB), een ernstige meervoudige beperking (EMB), kinderen, jongeren en ouderen. Wil je in kennismaken met Vanboeijen en de bewoners en cliënten? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Vanboeijen.nl
0592-305305
info@vanboeijen.nl