Partner van stichting Prokkel: Cello

De cliënten van Cello zien een Prokkel als een ontmoeting waarbij mensen met en zonder beperking bij elkaar komen, vanuit gelijkwaardigheid. Door samen activiteiten te ondernemen leren ze van elkaar. Prokkelen zorgt dat je je netwerk kan vergroten waardoor je toch waardevol deel kan nemen aan de maatschappij. De cliënten vinden het belangrijk om mee te doen met Prokkelen om te ontdekken of ze meer in hun mars hebben en zich te ontwikkelen. Ook vergroten ze hun netwerk en zorgen ze dat werkvelden kennismaken met mensen met een verstandelijke beperking. Dat zorgt voor kennis en begrip.

“Ik heb meegedaan aan een Prokkelstage op kasteel Heeswijk in Heeswijk Dinther. Ik mocht samen met een medewerker mensen welkom heten en inschrijven voor workshops. Aan het eind van de dag benadrukten de mensen van het kasteel hoe een grote hulp ik die dag voor hun was geweest. Zelf heb ik er ontzettend van genoten: ik vond het echt geweldig om te doen en de dag is voorbijgevlogen.”
Wendy
cliënt van Cello
“Tijdens de Prokkelweek was ik naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Daar deed ik mee aan een bijeenkomst over eenzaamheid. Er is een groot taboe op dat onderwerp. Mensen praten er niet zo makkelijk over. Door er op het ministerie over mee te praten, willen we aan de ene kant dat erover praten gemakkelijker wordt. Aan de andere kant hopen en denken we dat door er over te praten ambtenaren tot andere inzichten kunnen brengen. Als ervaringsdeskundige ben ik het gewend om het voortouw te nemen met opdrachten. Al vond ik het deze keer best spannend. Ook mocht ik het rondetafelgesprek voorzitten. Ik kan dat heel goed, maar omdat het nu met een groep vreemden was en buiten Cello vond ik het spannend. Toch is het goed gelukt. Daar ben ik trots op.”
Robin
cliënt van Cello

Meer over Cello

Samen zien wat wél kan, dat is Cello. Bij Cello werken ze aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Wil je kennismaken met de organisatie en cliënten? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

cello-zorg.nl
088-3451000
info@cello-zorg.nl