Partner van stichting Prokkel: Esdégé-Reigersdaal

De missie van Esdégé-Reigersdaal is zorgen voor een goed en waardevol bestaan voor, volgens en met de cliënten die zij ondersteunen. Een belangrijk onderdeel van een waardevol bestaan zijn relaties. Relaties met de mensen om iemand heen, de begeleiding en ook de mensen in de buurt. Esdégé-Reigersdaal vindt het belangrijk dat hun cliënten midden in de samenleving staan. Dit kan onder andere door te Prokkelen.

“Cliënten en vrijwilligers zijn fietsmaatjes bij het project ‘voel je TOP. Samen grenzen verleggen, passie krijgen voor een activiteit, doorzetten of soms afgeremd worden. Zelfvertrouwen opbouwen, contacten maken, samen trainen en uiteindelijk trots kunnen zijn op wat er is neergezet. De opbrengst is voor velen groot! De mix van mensen in de ploeg vind ik een mooi gezicht. Er zijn zoveel karakters en lichamelijk en geestelijke verschillen.”
Anoniem
Vrijwilliger bij het fietsmaatjesproject van Esdégé-Reigersdaal
 “Ik word er harstikke blij van!”, zei een van de ervaringsdeskundigen die als gastdocent werkt. Een aantal keer per jaar staat hij voor een klas vol studenten van het Horizon College. Door de gastlessen krijgen de studenten de gelegenheid om vragen te stellen en een stukje uit de praktijk te ervaren.”

Ondersteuner cliëntenraden

Meer over Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal ondersteunt bij wonen, (aangepast) werk, dagactiviteiten, vrijwilligerswerk, onderwijs of vrije tijd in alle plaatsen in de bovenste helft van Noord-Holland. De doelgroep zijn kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. De organisatie ie bereikbaar via onderstaande gegevens.