Partner van stichting Prokkel: Frion

Frion deelt de visie met Stichting Prokkel dat mensen met een beperking mee moeten kunnen doen in de maatschappij. Verbinden en versterken, dat is het gezamenlijk motto waarmee we willen zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking gehoord en gezien worden. En dat ze gewoon onderdeel zijn van de maatschappij.

“Verbinding met anderen vergroot het begrip voor elkaar. Door hulp van ervaringsdeskundige worden theorie en praktijk in beeld gebracht. Bereid zijn en open staan voor ontmoetingen levert altijd iets op .”
Marc van den Buijs
Verbinder & Netwerker
quote
Naam
functie

Meer over Frion

Frion is een organisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking en is actief in de regio Noordwest Overijssel. Bijna 1.000 cliënten maken op verschillende manieren gebruik van de ondersteuning van Frion. Denk hierbij aan logeren, buitenschoolse opvang, begeleiding in eigen huis, in de klas, dagbesteding, werken en wonen bij Frion.

frion.nl
08 – 7991000
info@frionzorg.nl