Partner van stichting Prokkel: Humanitas DMH

Eigen regie, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid. Dat is belangrijk bij Humanitas DMH. Ze geven ieder individu de ruimte om zich naar eigen vermogen en behoefte te ontwikkelen om zo een volwaardige plek in de samenleving te vinden en te houden. Prokkelen draagt daaraan bij.

Naar aanleiding van een Prokkelstage begon een van onze cliënten een werkervaringsplek bij een supermarkt in Barendrecht. Na ruim een jaar hard werken ging zijn wens in vervulling: hij kreeg een contract voor 18 uur per week voor een betaalde baan.
Okke
Medewerker Humanitas DMH
Een hele leuke en informatieve Prokkel bij de gemeente Amersfoort! ’s Avonds werden cliënten hartelijk ontvangen als gast van de gemeenteraad. Het bezoek bestond uit een uitgebreide rondleiding door het stadhuis, ontmoetingen met onder andere de burgemeester, wethouders en raadsleden. Na een lekker diner mochten we de raadsvergadering bijwonen waarbij we een persoonlijk welkom kregen.
Elize
Medewerker Humanitas DMH

Meer over Humanitas DMH

Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) biedt mensen met een (licht) verstandelijke beperking begeleiding en ondersteuning. Zij verdienen een waardevolle plek in onze samenleving. Humanitas DMH helpt hen deze plek te vinden. Dit doen ze in nauw contact met de omgeving, zoals verwanten, buren of gemeenten. Samen kijken ze naar wat cliënten gelukkig maakt.