Partner van stichting Prokkel: Raphaëlstichting

De missie van de Raphaëlstichting is samenwerken aan een betekenisvol leven’. Dit doe je niet alleen maar samen. Zij zoeken daarom samenwerkingspartners in de maatschappij om het leven van onze bewoners en werkers van onze werkplaatsen betekenis te geven. De Raphaëlstichting is partner van Prokkel, omdat zij meedoen in de maatschappij belangrijk vinden.

X.”
functie 
“Voor Amsta Karaad is het erg belangrijk om mee te kunnen doen in de maatschappij. Doordat wij een samenwerking zijn aangegaan met Prokkel, hebben wij tools hoe we bijvoorbeeld onze bewoners stage kunnen laten lopen bij bedrijven. Er zijn fijne Webinars waardoor wij goed geïnformeerd worden. Ook genieten wij jaarlijks van de Prokkelsterrenslag waar we de strijd aangaan tegen de andere teams. Leuk om zo bedrijven een kans te geven onze bewoners te leren kennen en te laten zien wat voor vreugde en plezier zij meebrengen.”

Meer over de Raphaëlstichting

De Raphaëlstichting biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en is daarnaast actief in de psychiatrie en verpleeghuiszorg in Noord- en Zuid-Holland. De Raphaëlstichting werkt vanuit een antroposofisch geïnspireerde zorgvisie waarin de individuele ontwikkeling van cliënt en medewerker voorop staat. Binnen een intensief gemeenschapsleven is er veel aandacht voor kunst en cultuur. 

raphaelstichting.nl
085 – 210 01 06
info@raphaelstichting.nl