Aveleijn actief in Prokkelweek 2022

Aveleijn is partner van stichting Prokkel en doet uiteraard dit jaar weer aan diverse Prokkelactiviteiten mee:

  • Ervaringsdeskundigen en coaches bereiden de BeleidsProkkel bij BZK (over de verkiezingen) voor. En doen er ook zelf aan mee.

Ook hebben ervaringsdeskundigen van Aveleijn eerder dit (Prokkel)jaar meegedaan aan het Museumproject (als mystery guest) en als vrijwilliger op een stembureau, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Zij waren onderdeel van een Prokkelduo. 

Special Olympics
Verder is Aveleijn dit jaar tijdens de Prokkelweek betrokken bij de Special Olympics, waar tal van activiteiten (Prokkels) plaatsvinden tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking, waaronder veel bewoners van Aveleijn:
 
Twentse zorginstellingen zijn nauw betrokken bij de Special Olympics en grijpen het evenement graag aan om de aandacht voor sporten en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking blijvend op het netvlies te houden. Een gouden kans. “En qua timing kon het ook niet beter,” zegt regiomanager Erik Boerkamp van De Twentse Zorgcentra.

Het is de bedoeling dat het niet bij één fantastisch topweekend blijft: de Special Olympics bieden een aanknopingspunt om de aandacht voor de doelgroep blijvend op de kaart te zetten. Ellen van Heek van zorginstelling Aveleijn: “Er zijn al best stappen gezet in de regio, maar het kan altijd beter. Het begint met goede gesprekken met onder meer cliënten, ervaringsdeskundigen en verenigingen: waar lopen jullie tegenaan bij de aanmelding, wat zijn de wensen, hoe ga je om met iemand met een verstandelijke beperking? Het elkaar leren kennen is heel belangrijk.”

Op dat gebied is nog enig zendingswerk te verrichten, beaamt Erik Boerkamp van De Twentse Zorgcentra. Zo krijgt de doelgroep nog wel eens te maken met een behoorlijk stigma, constateert hij. Er moet meer naar verbinding worden gezocht, zeker na de coronaperiode. “Want dat heeft impact gehad. We moeten oude contacten oppoetsen en nieuwe verbindingen leggen. Dat gebeurt eigenlijk nog te weinig, die bekendheid met elkaar is niet vanzelfsprekend.”

Bij veel voetbalclubs spelen inmiddels G-elftallen. “Maar bij kleinere sporten is nog wel een weg te gaan”, zegt Ellen van Heek. ”Vaak zijn er geen mogelijkheden voor de doelgroep om mee te doen. Hoe kun je ze daar dan kennis mee laten maken? Daarover denken we mee. ” Aveleijn zoekt daartoe onder meer contact met buurtsportcoaches. Ze kennen goed de weg in een gemeente, ze weten welke sporten er zijn.”

Op VSO De Brug, de school voor speciaal onderwijs in Almelo en omstreken, zijn ze druk bezig met het uitwerken van plannen om de focus op sporten en bewegen vast te houden. Daaraan ligt een enquête van de leerlingenraad ten grondslag, vertelt adjunct-directeur Wendy Henning. Immers: sporten biedt de mogelijkheid om te participeren in de samenleving, en dat is niet altijd vanzelfsprekend voor mensen met een beperking.

De leerlingen brachten verschillende knelpunten in kaart. Wendy Henning: “Zo blijkt dat ze zich niet altijd begrepen voelen. Het vervoer speelt ook een rol, evenals de onbekendheid met het sportaanbod.” Het heeft al tot een actie geleid: “Samen met Sportbedrijf Almelo en Only Friends Twente hebben we gekeken naar het aanbod tijdens de gym-uren. Daardoor maken de leerlingen sneller kennis met de mogelijkheden waardoor ze ook kunnen aangeven wat ze leuk vinden voor hun vrije tijd.”

VSO De Brug wil bovendien in het najaar een informatie-avond organiseren voor sportaanbieders en vrijwilligers. Die laatsten zijn vaak bij voetbalclubs te vinden. Met afstand de populairste sport, de school haakte daar begin april op in met een voetbaltoernooi voor de doelgroep op het sportcomplex van SVZW in Wierden, samen met Dievers Dagbesteding en InVia Talentenfabriek. Plaatselijke bedrijven hielpen ook mee. Het werd een prachtige dag voor iedereen. Voor herhaling vatbaar, zegt Wendy Henning.

Aandacht voor bewegen en sporten voor de doelgroep, dat vraagt continu onderhoud. Want Erik Boerkamp van de Twentse Zorgcentra wijst erop dat het geen vanzelfsprekendheid is om mensen met een beperking structureel in het vizier van sportverenigingen te houden. “Natuurlijk hebben we relaties met clubs en er liggen ook best initiatieven, zoals dagbesteding bij een Vriezenveense voetbalclub. Maar het verdient voortdurend aandacht om mensen een plek te geven binnen de reguliere verenigingen.”

Zijn grote zorgorganisatie heeft veel kleinschalige dag- en woonvoorzieningen in de wijken: “Dáár moet je verbinding zoeken.” De Special Olympics geven een boost aan dat streven: “Dat moeten we vasthouden!” Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor relatiemanager Sandra Abbink: ze legt de contacten met gemeenten en sportverenigingen en gaat daar structureel aandacht aan besteden.

Het is vooral belangrijk om de wensen van de cliënten te kennen, zegt Ellen van Heek van Aveleijn . “Het begint bij de doelgroep zelf.” Wendy Henning van VSO De Brug is dat helemaal met haar eens: “Je ziet nog vaak dat er óver, in plaats van mét mensen met een beperking wordt gesproken.” En ze noemt nog een activiteit: tijdens de jaarlijkse Wiezoloop, op 18 juni in Wierden, is er voor het eerst ook een G-loop.

De drie organisaties zijn een belangrijke partner bij de organisatie van de Special Olympics Twente. Erik Boerkamp: “Het is een hele mooie aanleiding om weer initiatieven op te pakken na de corona.”

Informatie

LocatieDatum

06 jun 2022

Contactpersoon


e-mail:
tel: