Baalderborg Groep actief tijdens Prokkelweek 2021

Wie zijn wij
Wij zijn een organisatie die zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. Dit doen we vanuit ruim 80 locaties. Hierin staat het motto ‘leef je leven’ centraal. Voor elke client bieden we zorg op maat. Dit kan gaan over hoe je wilt wonen en/of werken en andere ondersteuning die je nodig hebt in het dagelijks leven.

Prokkelactiviteiten Baalderborg Groep:

We doen mee aan de BeleidsProkkel VNG: een ervaringsdeskundige samen met een beleidsmedewerker van de gemeente Hardenberg. Dit vindt plaats op 10 juni. Deze online ontmoeting met nog vele duo’s uit het hele land gaat vast mooie gesprekken opleveren en uiteraard het uitwisselen van goede ideeën.

In Emmen werken De Trans en de Baalderborg Groep voor het 3e jaar samen! Vorig jaar is er een ProkkelOpPad geweest samen met cliënten van beide organisatie en medewerkers en wethouder van de gemeente Emmen. De buurtsportcoach had hierin een enthousiaste rol.
Ook dit jaar is er weer contact gezocht met een buurtsportcoach. Op 9 juni verzorgen cliënten van De Trans en de Baalderborg Groep de jurering van een Clinic Freerunning voor kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Ook lijkt het een enkele cliënt leuk om mee te doen aan de clinic. We hopen op een mooie ontmoeting en dat iedereen zo mag genieten van alle talenten!

Op 27 mei vond er een mooie online ontmoeting plaats tussen studenten van het Landstede in Zwolle en 2 leden van de Clientencommissie van de Baalderborg Groep in Hardenberg. De studenten volgen een opleiding voor verpleegkundige en waren benieuwd hoe ze in hun werk de stem van de client een goede plek kunnen geven. Wat zijn tips van ervaringsdeskundigen als je in je werk te maken hebt met patiënten in het ziekenhuis of cliënten in een zorgorganisatie met een verstandelijke beperking?
Het leverde een mooi gesprek op met bruikbare voorbeelden en adviezen wat wijs is om te doen. De studenten weten nu ook meer over het werk van cliëntenraden. En de cliënten weten nu waar er overal wel niet verpleegkundigen werken. Zoals in de psychiatrie, ouderenzorg en zelfs op sommige afdelingen in de gevangenis!

We hopen dat, nu het wat mooier weer gaat worden, er veel cliënten mee gaan doen aan het Prokkel-Ommetje.
En we hopen in een van de gemeenten waar cliënten wonen en/of werken weer een ProkkelOpPad te kunnen organiseren. 

De Prokkelweek bestaat mede door de inzet en bijdrage van 25 Full Partners, waar de Baalderborg Groep er één van is.

Informatie

LocatieDatum

07 jun 2021
t/m
12 jun 2021

Contactpersoon


e-mail:
tel: