Dichterbij actief tijdens Prokkelweek 2021

Dichterbij actief tijdens Prokkelweek 2021

Mensen met een beperking willen vrolijk zijn, zich gezond voelen, zinvol bezig zijn en meedoen in de samenleving. Want dat is goed voor je zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Natuurlijk is het ook gewoon leuk! Wij ondersteunen cliënten graag om lekker actief te zijn in de maatschappij. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door betaald werk, via een zinvolle dagbesteding, bij een vereniging of club of door vrijwilligerswerk te doen.

Dichterbij is als partner verbonden aan Prokkel, en werkt op die manier mee aan het versterken van een samenleving waarin kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking een volwaardige plaats hebben. Dat lukt alleen op basis van optimale en zinvolle relaties, tussen zorgverlener en cliënt,  maar zeker ook met verwanten, andere zorgverleners, verenigingen en instanties. Kortom met iedereen die van betekenis is voor de cliënt.

‘Als-je-het-mij-vraagt’ is de Dichterbij-manier van werken die hier een grote bijdrage aan levert. Het is gebaseerd op positief waarderend handelen, gericht op het tot bloei laten komen van wensen en talenten. Wat vind je belangrijk? Waar ben je goed in? Wat is er nodig om dat te bereiken? Door regelmatig in gesprek te gaan met alle betrokkenen blijven we lekker actief in de maatschappij.

Talenten en activiteiten die hieraan bijdragen kunnen zeer uiteenlopen: een sportactiviteit bijvoorbeeld, een barbecue met de buurt, een muzikale middag of een kookworkshop. Ook buiten Dichterbij ontstaan Prokkels.
Op de Prokkelsite vind je diverse leuke ideeën. Maar kijk vooral ook op www.dichterbij.nl/alsjehetmijvraagt. Daar vind je meer uitleg over ‘Als je het mij vraagt’, inspirerende verhalen, initiatieven en dilemma’s die we graag delen. Ook heeft Dichterbij een speciale websitepagina gemaakt, met mooie voorbeelden over meedoen in de samenleving: www.dichterbij.nl/meedoen.

En er zijn mooie voorbeelden van activiteiten die wij het afgelopen jaar hebben gehouden in de Prokkelweek. Zoals de ervaringen van een stage bij de Gemeente Boxmeer. Het bezoek aan de staatssecretaris bij het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag om meer te weten te komen over nieuwe wetten en dagbesteding. Maar ook een kijkje in het leven van de gevangenis in Rotterdam en het gesprek met de gouverneur en vertegenwoordigers van de provincie Limburg. Kortom, prikkelende ontmoetingen! Tijdens de Prokkelweek van 7 t/m 12 juni 2021 is Dichterbij aanwezig bij de volgende onderdelen.
 

  1. Op donderdag 10 juni organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een BeleidsProkkel over het klimaat, de effecten van klimaatsverandering en wat je zelf kan doen of al doet om klimaatsverandering tegen te gaan. Een ervaringsdeskundige van Dichterbij gaat met andere deelnemers in gesprek met het ministerie hierover.
  2. Twee ervaringsdeskundigen van Dichterbij doen mee aan de online Prokkel-MBO ontmoetingen. Hierbij maken eerstejaarsstudenten van het Deltion College uit Zwolle en mensen met een verstandelijke beperking kennis met elkaars leefwerelden. De ontmoetingen zijn begonnen in april en duren tot de Prokkelweek, met een presentatie als afsluiting.

De Prokkelweek bestaat mede door de inzet en bijdrage van 25 Full Partners, waar Dichterbij er één van is.

Informatie

LocatieDatum

07 jun 2021
t/m
12 jun 2021

Contactpersoon


e-mail:
tel: