Ervaringsdeskundigen uit Zuidwest-Nederland doen mee aan La Vuelta ProkkelSterrenslag

Ervaringsdeskundigen uit Zuidwest-Nederland deden dit jaar mee aan La Vuelta ProkkelSterrenslag. 
Er is een team gevormd samen met medewerkers van HandicapNL.

Informatie

LocatieDatum

13 jun 2022

Contactpersoon


e-mail:
tel: