Internationale Prokkel in Zwolle

Een Internationale Prokkel bij Frion.
11 studenten van Hogeschool Gent Vlaanderen, opleiding orthopedagogie, kwamen op bezoek bij Frion.

Deze Internationale Prokkel had vooral tot doel om
– zicht te krijgen op de werking en visie van Frion als organisatie die Community Based en laagdrempelig te werk gaat.
– een moment van uitwisseling van informatie over de organisatie / visie / werking en de mogelijkheid tot vragen stellen van de studenten
– een rondleiding bij Frion dagcentrum de Golfslag en aansluitend bij de van Waarde Winkel in Zwolle. Laten zien hoe Inclusie in de praktijk eruit ziet en hoe cliënten meedoen en een zinvolle bijdrage leveren in een circulaire economie. Passend bij de mogelijkheden en talenten van ieder individu.
– verbinding maken tussen deelnemers en studenten o.a. met een kop koffie en een fijne ontmoeting.

Verslag van Frion:

Studenten uit Gent prokkelen op de Golfslag
(Internationale uitwisseling)

Frion had zowaar een internationale Prokkel met studenten uit het Belgische Gent. Dinsdag 12 maart kwamen studenten van de opleiding orthopedagogie van Hogeschool Gent-Vlaanderen. De studenten zijn hartelijk ontvangen bij dagcentrum De Golfslag door Edith de Lange en ervaringsdeskundige Peter.

“Wij hebben weer een ontzettend leuk werkbezoek mogen ontvangen vandaag. Elf studenten uit Gent kwamen (lopend, vanuit Zwolle, geen zorgen) naar De Golfslag. Peter en ik hebben hen ontvangen met een kop koffie of thee en eerst vertelt wie we zijn en wat we doen”, laat Edith de Lange weten.

“De groep was erg geïnteresseerd en vroeg veel en vertelde veel over hoe het in België/Vlaanderen gaat. We hebben de groep in zijn geheel rondgeleid langs de afdelingen en zo kregen ze een mooi beeld van wat we daarvoor verteld hadden.

Complimenten van studenten

Na afloop gaf de groep kort en krachtig terug wat er was blijven hangen en wat ze ervan vonden.

Veel complimenten kregen we:

– mooi hoe we mensen in hun kracht zetten

– mooi hoe we verbinding maken, tussen de afdelingen

– mooi hoe we in alles werk zien en dat omzetten tot uitvoering.

– mooi hoe we gelijkwaardig met elkaar omgaan. Alles vanuit het samen. Hier kon België nog wat van leren, in hun beeld werd er in België nog teveel vanuit leider bepaald

– mooi hoe we vanuit mogelijkheden kijken en denken

– mooi hoe we kijken naar interesse bij ieder individu en dit passend maken

– mooi hoe er een goede balans is tussen in- en ontspanning. Het is werk, maar in de breedste zin van het woord en dus voor iedereen passend te maken.

– mooi hoe warm het ontvangst voelde en hoe welkom ze waren.

Rondleiding

Aansluitend zijn de studenten naar de Winkel van Waarde in de stad gegaan waar vorm wordt gegeven aan leren in de levensechtleren-winkel van Waarde.

De rondleiding ging dieper in op het deelnemen van cliënten aan een circulair proces met de recyclewerkzaamheden op de industriegroep die Frion doet in samenwerking met circulair ambacht centrum WaardeRing.

Alles mogelijk

De studenten vonden het mooi te zien hoe Frion alle verschillende vormen van ondersteuning bij werk in huis heeft. Bijvoorbeeld een jobcoach die buiten de eigen locatie of organisatie kijkt naar groeimogelijkheden. Hier kon België ook nog wat van leren vonden ze. Daar moet je voor elke verandering van meer of minder ondersteuning bij werk, bij een andere instantie of loket zijn.

Samenwerking

"Ze vonden de samenwerking tussen Peter en mij ook leuk om te zien. Dit benadrukte ik ook door te benoemen dat ik niks ben zonder Peter en Peter mij nodig heeft in het faciliteren. Wat een complimenten! Peter en ik werden er bijna verlegen van."

Informatie

Locatie

DC de Golfslag - Frion
Arne 1
8032 EH Zwolle

Datum

12 mrt 2024

Contactpersoon


e-mail:
tel: