Ministerie van BZK – BeleidsProkkel (online)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert samen met Philadelphia een online BeleidsProkkel.

Deze BeleidsProkkel is op donderdag 10 juni.
Vanaf 10.15 uur kunnen de deelnemers inloggen.
En dan begint het echt om 10.30 uur.
De afsluiting is om 12.00 uur.

Bij deze Prokkel gaat het over wonen.
En het beleid dat het ministerie hierover voert.

De secretaris-generaal wil graag van mensen met een (licht) verstandelijke beperking weten wat zij belangrijk vinden over wonen.
Hoe ze willen wonen, in een groep, of juist niet.
En waar ze zouden willen wonen.
En of het fijn is om dicht bij het werk te wonen.
Maar misschien zijn er nog wel hele andere vragen die belangrijk zijn.
Of andere problemen.
Maar ook waar je heel blij van wordt als je denkt aan wonen.

ICT-medewerkers van het ministerie hebben een programma gemaakt.
Een programma dat helpt om antwoord te vinden op al die vragen.
Ze gebruiken het programma voor heel veel beleidsvragen binnen het ministerie.
Nu gaan ze dit programma gebruiken voor deze online BeleidsProkkel.
Ze gaan in mei oefenen met een paar ervaringsdeskundigen.
En donderdag 10 juni gaan ze deze BeleidsProkkel doen.
Met deelnemers die wonen bij o.a. Philadelphia in Den Haag.
En er is ook plek voor enkele anderen.

Je kunt je hier aanmelden (zie onderaan de pagina).

Informatie

LocatieDatum

10 jun 2021

Contactpersoon


e-mail:
tel: