Ministerie van BZK (Invloed en Zeggenschap) – BeleidsProkkel 2024

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseert een BeleidsProkkel.
Deze Prokkel is bij de afdeling Invloed en Zeggenschap.

Deze Prokkel gaat over burgerparticipatie. 

Een van de beleidsterreinnen van deze afdeling is: burgerparticipatie.  
Daarover gaat deze BeleidsProkkel.
 
Het ministerie hoort graag de mening van burgers. Die mening is belangrijk voor  het maken van beleid. En voor het uitvoeren van beleid.
Daarvoor gebruikt het ministerie verschillende vormen, bijvoorbeeld

  • Een digitale vragenlijst
  • Een telefonische enquete
  • Een burgerplatform

Bij al die vormen is het belangrijk dat de vragen duidelijk zijn. En dat er geen moeilijke woorden worden gebruikt. Daarvoor kan het ministerie de vragen voorleggen aan ervaringsdeskundigen. Dat weten ze bij het ministerie.
 
Het ministerie organiseert vaker een burgerplatform. Dan komt het ministerie naar je toe. En gaat ze met mensen in gesprek. Het ministerie organiseert daarvoor bijeenkomsten in verschillende delen van het land. Daarvoor kan iedereen zich aanmelden. Er worden dan allemaal vragen gesteld. Daar kunnen mensen dan antwoord op geven. En de organisatoren én de medewerkers van het ministerie kunnen dan ook doorvragen. En dat geeft vaak meer informatie. Bij die bijeenkomsten zijn bijna nooit mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Toch is het belangrijk dat hun stem ook wordt gehoord. Hoe kun je er voor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking wel mee kunnen praten. Wat werkt wel en wat werkt niet. Daarover gaat deze BeleidsProkkel. Het ministerie hoort graag tips en tops. En maakt graag kennis met werkvormen die helpen om met elkaar in gesprek te gaan.

Ervaringsdeskundigen van Estinea werken mee bij de voorbereiding

Voor wie
Voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.
Deelnemers van partnerorganisaties van stichting Prokkel hebben voorrang.

Waar:
Bij het ministerie van BZK in Den Haag.

Wanneer:
Het is op donderdag 13 juni 2024.

Aantal:
10 tot 12 deelnemers 

Informatie

LocatieDatum

13 jun 2024

Contactpersoon


e-mail:
tel: