Ministerie van BZK (Invloed en Zeggenschap) – BeleidsProkkel 2024

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseert een BeleidsProkkel.
Deze Prokkel is bij de afdeling Invloed en Zeggenschap.

Het onderwerp van deze Prokkel wordt nog bepaald.

Voor wie:
Voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

Waar:
Bij het ministerie van BZK in Den Haag.

Wanneer:
Het is op donderdag 13 juni 2024.

Aantal:
Het is nog niet bekend hoeveel deelnemers er kunnen meedoen

Aanmelden:
Klik hier om je aan te melden:

Informatie

LocatieDatum

13 jun 2024

Contactpersoon


e-mail:
tel: