Ministerie van OCW – BeleidsProkkel 2022 – over onderwijs (2)

Deze BeleidsProkkel is bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).
Deze Prokkel is met en bij de afdeling onderwijs.

Het ministerie van OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland.
OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich goed kan voorbereiden op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
Binnen het ministerie denken we na over manieren om scholen beter te maken
En hoe we kinderen kunnen helpen steeds beter te leren
En ook proberen we leraren en schooldirecteuren zo goed mogelijk te ondersteunen.
En proberen we op tijd in te grijpen op scholen waar het niet goed gaat.
Bijvoorbeeld omdat kinderen weinig leren of omdat het niet veilig is.

Als je bij ons komt Prokkelen denk en werk je mee aan het beter maken van het Nederlands onderwijs.
Je brengt je eigen ideeën en gedachten in en reageert op die van anderen.
We denken na over hoe dingen mis kunnen gaan maar vooral ook hoe dingen beter kunnen.
Ook bereiden we de minister voor voor vragen van de pers of van de Tweede Kamer.
Ook daarbij kunnen we je denkkracht goed gebruiken.

Voor wie
Voor 8 mensen met een (licht) verstandelijke beperking

Waar
Bij het ministerie van OCW in Den Haag

Wanneer
Op donderdag 9 juni 2022

Programma:
10.30 – 11.00 uur        Inloop en ontvangst met koffie en thee
11.00 – 11.15 uur        Welkomstwoord
11.15 – 12.15 uur        Eerste deel van het programma
12.15 – 13.30 uur        Lunch en rondleiding door gebouw
13.30 – 14.40 uur        Tweede deel van het programma
14.40 – 15.00 uur        Afronden
15.00 uur                     Afscheid nemen

Informatie

Locatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50
2515XP Den Haag

Datum

09 jun 2022

Contactpersoon


e-mail:
tel: