Ministerie van OCW – BeleidsProkkel 2023 – Cultuur

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) organiseert een BeleidsProkkel.
Deze Prokkel is bij en met de afdeling cultuur.
Hoe kan cultuur zorgen voor ontmoeting en verbinding? 
Daarover gaat deze BeleidsProkkel. 
Je kunt dan denken aan samen muziek maken. Of samen zingen of een toneelstuk opvoeren.
Het kan in de vrije tijd. Maar het kan ook als onderdeel van werk van dagbesteding. 
Wat werkt goed? Wat zijn jouw ervaringen?
Wat voor tips en tops heb je? 

Wil jij hierover meepraten, meld je dan aan voor deze BeleidsProkkel.
Ervaringsdeskundigen van Reinaerde werken mee bij de voorbereiding van deze BeleidsProkkel. 

Voor wie
Voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.
Er is plaats voor 8 tot 10 deelnemers.

Locatie:
Deze BeleidsProkkel is in Den Haag, bij het ministerie van OCW.

Datum:
De datum van deze BeleidsProkkel is donderdag 8 juni 2023, tijdens de Prokkelweek.
Het duurt van 10.30 tot 15.30 uur.

Informatie

LocatieDatum

08 jun 2023

Contactpersoon


e-mail:
tel: