Ministerie van VWS doet mee aan La Vuelta ProkkelSterrenslag

Het ministerie van VWS deed dit jaar mee aan La Vuelta ProkkelSterrenslag. 
Er is een team gevormd samen met Amsta Karaad.

Informatie

LocatieDatum

13 jun 2022

Contactpersoon


e-mail:
tel: