Philadelphia actief tijdens Prokkelweek 2021

Activiteiten Philadelphia:

  1. Heel veel locaties van Philadelphia zijn actief aan de wandel via het Prokkel-ommetje, natuurlijk ook tijdens de Prokkelweek. Een mooie manier om samen in beweging te blijven. Stichting Prokkel verloot elke week prijzen onder de deelnemers. Partners van stichting Prokkel stellen prijzen beschikbaar.
  2. Een begeleider en bewoner vertellen tijdens de ProkkelParelParade op 4 juni over de Prokkels van dit jaar.
  3. Op 10 juni organiseert de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een BeleidsProkkel over het VN-verdrag Handicap. Dit is een Prokkel voor duo's. Drie ervaringsdeskundigen van Philadelphia doen mee. Zij zijn duo's met een medewerker van gemeente Kampen en een wethouder en beleidsmedewerker uit de gemeente Zwartewaterland.
  4. Een team van ervaringsdeskundigen helpt mee met het voorbereiden en organiseren van een online BeleidsProkkel, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Bij deze Prokkel gaat het over wonen. Ze doen ook zelf mee.
  5. Op 10 juni organiseert de UWV-afdeling Sociaal Medisch Zaken (SMZ) een BedrijfsProkkel. Twee bewoners van Philadelphia doen mee.
  6. Op 10 juni organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een BeleidsProkkel over klimaat. Een ervaringsdeskundige van Philadelphia gaat met andere deelnemers in gesprek met het ministerie hierover.
  7. Op 8 juni organiseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een BeleidsProkkel over cultuur. Een BeleidsProkkel voor duo's van iemand met en iemand zonder verstandelijke beperking. Een bewoner van Philadelphia gaat met andere deelnemers in gesprek met het ministerie.

De Prokkelweek bestaat mede door de inzet en bijdrage van 25 Full Partners, waar Philadelphia er één van is.

Informatie

LocatieDatum

07 jun 2021
t/m
12 jun 2021

Contactpersoon


e-mail:
tel: