Prokkelmarkt in Rottevalle

Het hele dorp gaat elkaar ontmoeten op een gezellige markt (met zelfgemaakte artikelen) op het terrein van de SDBO in Rottevalle waar muziek is, levende dieren en als afsluiting een BBQ

Informatie

Locatie

SDBO
Ambachtslaene 1
9221 RA Rottevalle

Contactpersoon

Marjolein Schriever
e-mail: rottevalle@sdbo.nl
tel: 06-86834787

Datum

11 jun 2022

Aantal deelnemers

Aantal plaatsen: