ProkkelOpPad 2021 in Dalfsen: Philadelphia met de gemeente Dalfsen

Bewoners van Philadelphia (Veldwachterstraat) uit Dalfsen en medewerkers van gemeente Dalfsen liepen op woensdag 13 oktober samen ProkkelOpPad.

Op DalfsenNet (link) verscheen er onderstaand artikel over (foto's door Johan Bokma): 

Leuke ontmoetingen tijdens Prokkelmiddag Dalfsen

DALFSEN – Op woensdag 13 oktober hebben medewerkers van de gemeente Dalfsen een ontmoeting gehad met bewoners en begeleiding van St. Philadelphia uit Dalfsen. De ontmoeting kwam tot stand op initiatief van de Stichting Prokkel.

Deze stichting probeert mensen met én zonder een beperking samen te brengen. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar Prokkelen om draait.

Onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers werd aan de hand van een kaartenspel kennis met elkaar gemaakt. Iedereen vertelde iets over zichzelf en over de dagelijkse bezigheden. Tijdens het gesprek werden ook serieuze onderwerpen, zoals de woningnood en de leegstaande winkels besproken. Na deze kennismaking werd samen een korte wandeling door het dorp gemaakt en werden er opdrachten uitgevoerd.

De gemeente Dalfsen moet ervoor zorgen dat alle bewoners mee kunnen doen, ook mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Prokkelen is een ideale manier om aan die doelstelling te werken en om zo met elkaar in gesprek te komen. Een leuke en leerzame ontmoeting die zeker voor herhaling vatbaar is.

Informatie

LocatieDatum

13 okt 2021

Contactpersoon


e-mail:
tel: