ProkkelOpPad 2021 in Damwald: diverse zorgorganisaties met de gemeente Dantumadiel

De gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân doen mee aan ProkkelOpPad. Er zijn twee ProkkelOpPads georganiseerd.

De eerste ProkkelOpPad was op maandag 11 oktober, om 14.15 uur, in gemeente Dantumadiel.
Met als startpunt het gemeentehuis in Damwâld. 

Op de website van RTV NOF (link) verscheen er onderstaand artikel over (foto's door Ben de Jager).
En hier ook het videoverslag. 

Prachtige eerste 'Prokkel Op Pad' in Damwâld

DAMWALD – Op pad met de wethouder en een aantal raadsleden door je eigen woonplaats, of de plaats waar je werkt. Mensen die wonen bij Talant en werken bij WIL in Damwâld kregen dinsdagmiddag de kans om mee te gaan met ‘Prokkel op Pad’. Een prikkelende ontmoetingen, een samenstelling van die twee woorden maakt: prokkel.

Een tiental medewerkers van WIL en bewoners van Talant verzamelden zich in de kantine van het gemeentehuis. Een aantal raadsleden, de wethouder en drie begeleiders vanuit Stichting Welzijn Het Bolwerk in Dokkum kwamen eveneens aan tafel zitten. Organisator Abbas Faegh opende de middag en was erg enthousiast. “Ik vind het zeer interessant hoe ‘makkelijk’ je mensen dichtbij elkaar brengt. Op voorhand had ik het daarover met de twee stagiairs die mij helpen, dat hadden we echt niet verwacht!”

Na een korte kennismaking werd er daadwerkelijk ‘op pad’ gegaan. Tijdens de route door Damwâld werd de groep aan verschillende opdrachten onderworpen. Zo waren er een aantal foto-opdrachten en kon men tussentijds praten met de politici. Gepke Veenstra, een van de deelneemsters was erg enthousiast. “De foto-opdrachten fûn ik wol leuk en ek de fragen dy’t ik stelle koe oan de politisi.” Voor de volgende Prokkel op Pad weet de groep deelnemers al wie zij willen uitnodigen. “Foar de folgende kear freegje wy de boargemaster.”

Als afsluiting kreeg iedereen een roos mee naar huis, als dank voor de openheid en fijne middag.


 

Informatie

LocatieDatum

11 okt 2021

Contactpersoon


e-mail:
tel: