Draaiboek Prokkelstage

Bekijk hier het draaiboek voor het organiseren of zoeken van een Prokkelstage. Ook vind je onderaan een uitgebreide handleiding met tips en suggesties voor:

 • Medewerkers van bedrijven en gemeenten
 • Begeleiders en werkgevers van dagbestedingscentra
 • Begeleiders en werkgevers van sociale werkvoorzieningen
 • Begeleiders en leraren in het speciaal- en praktijkonderwijs voor het inzetten van de Prokkelstage in het lesprogramma.

Uitgangspunt

Een bedrijf, instelling of gemeente biedt een snuffelstage aan voor een persoon met een verstandelijke beperking. Zowel de stagiair als het stagebedrijf leren op die manier elkaars mogelijkheden kennen. Per plaats kunnen meerdere bedrijven en instellingen stageplaatsen aanbieden.

Het gaat om een snuffelstage van 1 dag. Mensen met een beperking, waaronder ook leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en/of de praktijkschool alsmede LVB jongeren gebruiken het om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. En cliënten die dagbesteding volgen om hun kijk op de wereld te verbreden, door bijvoorbeeld door te kijken bij de organisatie waaraan ze producten leveren, bij de supermarkt waar ze boodschappen doen of bij het plaatselijk buurthuis.

Voorbereidende werkzaamheden

 • (voor bedrijven) contact leggen met mensen die stage willen lopen. Dit kan via een lokale zorgaanbieder, een oudervereniging of een cliënten organisatie;
 • (voor zorgaanbieders) contact leggen met bedrijven en instellingen die een stageplaats kunnen bieden. Dat kan via het bedrijvenloket van de gemeente of een ondernemersnetwerk zoals de Rotary of een lokaal netwerk aangesloten organisatie van de Nederlandse uitdaging zijn;
 • Gebruik social media, zoals Twitter en Facebook om bedrijven te interesseren;
 • Maak afspraken over de verzekering. Veel voldoen de ‘eigen’ verzekeringen, zowel die van de bedrijven als van de stagiairs.

Onderdelen op de dag zelf

 • Maak sluitende afspraken over het reizen en de ontvangst van de stagiair. Het kan zijn dat de stagiair zelfstandig kan reizen of zelf met de regiotaxi gaat. De stagiair kan ook worden begeleid door een vrijwilliger of iemand van het bedrijf waar hij of zij gaat werken;
 • Kennismaking met elkaar en met de werkplek. De stagiair en de stagebegeleider drinken samen koffie of lunchen met elkaar. Zo leren ze elkaar kennen en kunnen de werkzaamheden tijdens de stage worden besproken;
 • Nodig de lokale pers uit bij een van de locaties. Zij vinden het vaak leuk om zowel bedrijven als stagiairs te interviewen.

Stage werkzaamheden

Werkzaamheden waaraan je kunt denken zijn kopiëren, koffie of post rondbrengen, mailing verzorgen (inpakken van enveloppen en frankeren), maar ook andere werkzaamheden zijn mogelijk. Een paar voorbeelden uit van afgelopen jaren zijn:

 • meehelpen met het ontwerpen van een logo,
 • hulpbadmeester
 • klassenassistent op een basisschool
 • een dag meelopen met de directeur van een woningcorporatie

Wat is er nodig om dit te organiseren

Een klein team bestaande uit:

 • een persoon die de stageplaatsen regelt en de contacten onderhoudt met de bedrijven;
 • een persoon die de stagiairs benadert en afspraken maakt over werktijden, vervoer, stage werkzaamheden en dergelijke;
 • Als je een afsluitende bijeenkomst organiseert: een persoon of organisatie die die bijeenkomst regelt en de contacten met de pers onderhoudt.

Spreek met elkaar af hoe je de coördinatie regelt. Dit geldt zowel voor de voorbereidende fase als tijdens de dag zelf. Als er meerdere organisaties of zorginstellingen meedoen, is het raadzaam om per zorginstelling een coördinator te vragen.

Aandachtspunten

 • Veel mensen met een verstandelijke beperking weten zelf vaak heel goed waar zij stage zouden willen lopen. Het is goed hen hier vanaf het begin bij te betrekken. Hiervoor kun je het Prokkelstage formulier gebruiken. Daarin stelt de stagiair zich voor. Hij vertelt zijn naam en leeftijd. Waar hij woont en werkt. Waar hij goed in is, wat anderen over hem zeggen. En waar hij graag een kijkje zou willen nemen.
 • Maak het niet te groot en ingewikkeld. Een kijkje nemen bij een organisatie in de buurt is vaak makkelijk te regelen. En de kans is groter dat je elkaar na de tijd ook vaker tegenkomt.
 • Gebruik elkaars (persoonlijke) netwerken voor het vinden van bedrijven die stageplaatsen willen aanbieden.
 • Denk ook aan de mogelijkheid van een omgekeerde Prokkelstage. Laat iemand van een bedrijf of organisatie een dag(deel) stage lopen bij iemand met een beperking.
 • Deze Prokkel is zeer variabel, je kunt net zoveel stageplaatsen creëren als je zelf wilt.

Optioneel

Je kunt de dag afsluiten met een gemeenschappelijke bijeenkomst waar alle stagiairs, stagebedrijven en organisatoren hun ervaringen van die dag met elkaar kunnen uitwisselen. Vooral voor speciaal onderwijs kan dit een interessante aanvulling zijn.

 • Voor deze afsluitende bijeenkomst is het goed te kijken naar een centrale locatie. Indien mogelijk met een welkomstwoord van burgemeester of wethouder;
 • Laat de catering verzorgen door mensen met een verstandelijke beperking. Bereid het eventueel uit met een optreden van een muziekgroep van mensen met en zonder verstandelijke beperking. Begin twee tot vier maanden van te voren;
 • Nodig de lokale pers uit voor de afsluitende bijeenkomst. Zij vinden het vaak leuk om zowel bedrijven als stagiairs te interviewen;
 • Houd rekening met de belastbaarheid van de deelnemers. Een stage kan veel energie vragen, waardoor een afsluitende bijeenkomst net te veel van het goede is.

Uitgebreide informatie en lesmateriaal voor het gebruik van de Prokkelstages in het onderwijs en binnen zorgorganisaties is te vinden in het Prokkelstagehandboek “Ik wil een Prokkelstage”.