Inclusieve stembureaus – info voor gemeenten

Hieronder staan de antwoorden op de veelgestelde vragen van gemeenten. In de toolkit zijn downloads te vinden voor het werven van vrijwilligers met en zonder licht verstandelijke beperking (LVB). Heb je een vraag die er niet bij staat? Neem dan contact op.

Laat allereerst aan ons weten dat jullie meedoen (klik hier om aan te melden), dan zetten we jullie in ons overzicht. Dan weten jullie inwoners met en zonder verstandelijke beperking dat jullie gemeente er voor open staat.

Inwoners die zich bij stichting Prokkel aanmelden sturen wij door naar de desbetreffende gemeente. We zetten er bij of de persoon zichzelf al als vrijwilliger bij de gemeente heeft aangemeld.

Om zelf actief vrijwilligers met en zonder beperking te werven, zijn in de toolkit verschillende documenten beschikbaar voor intranet, pers, enz.

In een oproep aan de reeds aangemelde vrijwilligers of medewerkers van de gemeente kunnen jullie vragen wie het samen met iemand met een licht verstandelijke beperking wil doen. Die vrijwilliger is het aanspreekpunt en helpt zijn maatje waar nodig.

Heb je zelf al een aanmelding van een persoon met een (licht) verstandelijke beperking, geef het door aan ons. Zo houden wij zicht op het verloop van de campagne.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Prokkelduo: een volledige dienst met voorafgaand de reguliere training en toets (van de gemeente zelf), de persoon met een licht verstandelijke beperking wordt gekoppeld aan een andere vrijwilliger, samen tellen ze dan voor één vrijwilligersplek. Plaats ze bij voorkeur op een rustig stembureau en informeer vooraf de voorzitter.
  • Regulier: vrijwilliger met een licht verstandelijke beperking wordt ingezet net zoals alle andere vrijwilligers; volledige dienst, reguliere training en toets. Dit is alleen mogelijk als diegene al eerder op een stembureau heeft gewerkt. Bij voorkeur op het zelfde stembureau en met dezelfde voorzitter als afgelopen keer. We adviseren de vrijwilligers boventallig in te zetten.
  • Starter: een paar uur, geen training nodig, kijkt mee met een van de andere vrijwilligers. Bij voorkeur op een wat rustiger stembureau.
  • Welkomstteam: één dagdeel stemmers wegwijzen, koffie en thee verzorgen, door een klein groepje mensen met een verstandelijke beperking samen met een eigen begeleider. Bij voorkeur op een wat drukker stembureau zoals het gemeentehuis, of een locatie waar meerdere stembureaus zijn.

De meeste vrijwilligers met een licht verstandelijke beperking melden zich bij stichting Prokkel. Wij geven de aanmelding door aan de desbetreffende gemeenten.
De vrijwilliger moet daarnaast ook worden opgenomen in het systeem van de gemeente. Je kunt als gemeente vragen aan de vrijwilliger of hij / zij zich wil aanmelden. Vraag de vrijwilliger om achter hun achternaam de toevoeging -Prokkel zetten. In de lijst staat dan bijvoorbeeld: Jansen-Prokkel. Op die manier zijn de Prokkelduo’s dan makkelijker op dezelfde plek in te delen.
Dit is ook wat wij doorgeven aan vrijwilligers die mee willen doen.

Welke taken de persoon met de licht verstandelijke beperking of het duo kan en wil oppakken is maatwerk, ga daarom in overleg met de vrijwilligers zelf.

Overleg allereerst met de personen met een beperking wat ze graag zouden doen. Vraag welke van de vier verschillende mogelijkheden het beste past bij de vrijwilliger.

Het kan zijn dat iemand met of zonder beperking zich heeft aangemeld, maar nog niet zelf een maatje heeft gevonden, maar die wel wil hebben.
Als er een maatje zonder beperking gezocht wordt, kun je in de eerste plaats in het bestaande vrijwilligersbestand rondvragen.
Voor het zoeken van een maatje met beperking, kun je het beste contact opnemen met de organisaties in de gemeente die zich bezighouden met zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Weet je niet welke dat zijn? Neem dan contact met je collega van het sociaal domein.

Kom je er samen niet uit? Neem dan contact op met stichting Prokkel.

Daar kun je als gemeente zelf over beslissen. Bij voorgaande edities telden op sommige plekken de duo’s samen als één persoon. Dus bijvoorbeeld zes vrijwilligers in plaats van (regulier) vijf vrijwlligers.
Voor de persoon met een beperking is het fijn te weten dat hij/zij samen met zijn maatje 100% meedoet. Mocht er iets gebeuren dan kan het maatje alles overnemen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de andere vrijwilligers en het stemproces.
Ook kregen alle vrijwilligers vorig jaar dezelfde vergoeding, dus bij zes mensen ook zes vergoedingen. In het geval dat het duo een kortere dienst draaide, werd de vergoeding naar rato toegekend.

Net als alle andere vrijwilligers doen zij de online training en de bijbehorende toets (niet als ze onderdeel zijn van een welkomstteam of alleen meekijken). Bij slagen worden ze officieel benoemd. Het kan gebeuren dat een persoon met een licht verstandelijke beperking een aantal maal erover doet om te slagen. Sommigen hebben namelijk meer tijd nodig voor het verwerken van de stof.

Het is aan te raden om het duo in elk geval onderling te laten kennismaken (als ze elkaar nog niet kennen) en zeker ook voorafgaand te laten kennismaken met de voorzitter van het stembureau waar ze actief zijn.

Ook bieden we in de maanden voorafgaand aan de verkiezingen ter voorbereiding weer online meet-ups aan voor de vrijwilligers. Zo kunnen ze zich voorbereiden op de e-learning en toets. De data van deze trainingen – “online les met Lieke” – genoemd zijn in de agenda te vinden. Lieke heeft zelf een licht verstandelijke beperking en heeft al meerdere keren meegedaan.

Dit hangt mede af van de werkzaamheden die de persoon of het duo gaat doen. In de meeste gevallen is het verstandig om een rustig stembureau uit te kiezen. Iemand die in een welkomstteam zit kan op een drukker stembureau geplaatst worden dan iemand die reguliere werkzaamheden doet.

Licht de voorzitter van het stembureau in dat er een Prokkelduo komt en laat ze bij voorkeur voorafgaand aan de dag zelf al kennismaken

Dat er een aanspreekpunt is voor vragen (voorzitter) en dat het duidelijk is wat de taken zijn van de persoon of het duo. Check voorafgaand aan de dag de belastbaarheid van de persoon met een (licht) verstandelijke beperking.

Het duo is samen 100% inzetbaar. In geval de vrijwilliger met een beperking niet de volledige dienst kan doen, dan blijft zijn/haar maatje wel. Zo kan het stemproces gewoon doorgaan.

Wij raden aan iedereen dezelfde vergoeding te geven. Dat past bij een inclusief stembureau. Wel is het goed voorafgaand even te checken bij de persoon met een licht verstandelijke beperking of ze dat willen. Soms kan het zijn dat iemand bang is ‘in de problemen’ te komen door zo’n vergoeding aan te nemen.