Al zeventien Full Partners steunen de Prokkelweek

De afgelopen periode hebben meerdere instellingen zich als Full Partner bij Prokkel aangesloten. Doordat nu ook Reinaerde een Full reinaerdelogorgb_edit_256_72ppiPartner is geworden, worden we inmiddels door zeventien instellingen gesteund op zowel personeel als financieel vlak. Reinaerde ondersteunt midden in de samenleving mensen met een beperking in de ontwikkeling van hun eigen kracht. Vanuit lokaal perspectief biedt zij dienstverlening die uitgaat van ieders eigen kracht, variërend van tijdelijke begeleiding tot langdurige zorg en behandeling. Met haar dienstverlening sluit Reinaerde aan op elke levensfase: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Full Partners dragen de Prokkelweek een warm hart toe en gebruiken het Prokkelen als laagdrempelig instrument voor het realiseren van (meer) inclusieve samenleving. De afgelopen twee maanden hebben we met Stichting SWZ, de Hartekamp Groep, Elver, ORO, Siza, Abrona, Aveleijn en nu Reinaerde maar liefst negen Full Partners erbij gekregen. In totaal hebben we op dit moment zeventien Full Partners:

Ook andere instellingen en organisaties kunnen zich aansluiten en de Prokkelweek strategisch gebruiken om mensen met een beperking steeds beter hun plek te laten vinden in de samenleving.

Heb je interesse? En wil je weten wat het inhoudt? Neem contact op met Marian Geling via marian@prokkel.nl. Voor meer informatie over Full Partners kun je kijken op deze pagina.