Cliënten met Prokkelbijlage in Weetkrant van Talant

Ervaringsdeskundigen zijn heel actief met het Prokkelen en hoe ze van de Prokkelweek gebruik kunnen maken. Een mooi voorbeeld hiervan zien we bij Talant, een van onze Full Partners. Zij hebben een eigen gratis krant voor cliënten en locaties van Talant: de Weetkrant.

In de nieuwste Weetkrant (deze keer over meedoen in de samenleving) zit namelijk een Prokkelbijlage, die is gemaakt door enkele cliënten van Talant zelf. Zij zijn binnen Talant actief als Prokkelambassadeurs: zij zetten zich in voor begrijpelijke informatie voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld via deze Prokkelbijlage:

Weetkrant Talant pagina 1

Weetkrant Talant pagina 2