Zeilen op zee in de Prokkelweek – voor duo’s

Arbeidsparticipatie van ‘andersdenkenden en -doeners’ is voor veel leidinggevenden een belangrijk aandachtspunt.

Samen met de LFB, belangenorganisatie van mensen met een licht verstandelijke beperking, hebben we twee concepten ontwikkeld:

  • Prokkel op Zee: voor 10 managers, gekoppeld aan een maatje met een licht verstandelijke beperking
  • Prokkel op Koers: voor 10 tot 14 bestuurders, eveneens gekoppeld aan een maatje met een licht verstandelijke beperking

De duo’s gaan zeilen op een klipper, zorgen samen dat de boot de haven bereikt, zorgen samen voor het eten, zorgen samen voor de nodige rustmomenten, onderzoeken en versterken elkaars talenten en gaan met elkaar in gesprek. Twee coaches zorgen ervoor dat de samenwerking bespreekbaar wordt gemaakt en dat de deelnemers reflecteren op hun eigen handelen.

Uit eigen ervaring weten we dat je heel veel kunt leren van mensen met een licht verstandelijke beperking, ook in één of anderhalve dag. En dat die ervaring je erg veel verder helpt in het leiding geven aan teams met een grote mate van diversiteit (andere culturele achtergrond, andere geaardheid, maar ook andere opvattingen over teamwerk, teamrollen, aard van het werk en aanpak).

Meer informatie:
Prokkel op Zee
Prokkel op Koers

In beide leergangen is nog plaats. Misschien voor jouzelf of iemand binnen je eigen organisatie of een van je samenwerkingspartners?

Goed om te weten dat er tijdens de provinciale netwerkbijeenkomsten interesse is getoond door wethouders. Ook goed om te weten dat er in veel CAO’s afspraken zijn opgenomen voor persoonlijk opleidingsbudgetten. Dat biedt wellicht ook ruimte.

Mocht je willen overleggen of dit wat voor jou of een van je collega’s is?
Bel of mail vooral – 06-27057594 /  marian@prokkel.nl
We zien de aanmeldingen graag tegemoet (vóór 15 april).