BeleidsProkkels Minsterie van Veiligheid en Justitie

Op donderdag 15 juni worden er BeleidsProkkels georganiseerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. En daar kunnen mensen zich voor opgeven!

Het agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie maakt graag gebruik van inbreng van ervaringsdeskundigen. Hoe kun je voorkomen dat mensen met een licht verstandelijke beperking in aanraking komen met justitie? En als het dan toch gebeurt, hoe zorg je ervoor dat het goed met ze gaat? Waarmee moet je rekening houden?

Bekijk hier de video die vorig jaar door Reinaerde tv gemaakt is van de BeleidsProkkel.

Dit jaar is er in elk geval een BeleidsProkkel in Leeuwarden en Rotterdam, in de penitentiaire inrichting. Aanmelden kan bij Sharon, de Prokkelstagemakelaar. Stuur een mail naar sharon@prokkel.nl.