De eerste Prokkel Meetup 3daagse was een groot succes

De eerste Prokkel Meetup 3daagse was een groot succes.
Per dag meer dan 75 deelnemers, met én zonder (verstandelijke) beperking. Allemaal met elkaar in verschillende gemengde ‘breakout-rooms’. Oftewel digitale kamers. En elke dag met meer deelnemers dan de dag ervoor. Het smaakte duidelijk naar meer: Deelnemers attendeerden collega’s en sommigen deden meerdere dagen mee.

Hoe ontstond het?
Vanuit de stichting hebben we regelmatig contact: met ervaringsdeskundigen, met bewoners, begeleiders, maar ook gemeenteambtenaren, docenten, directeuren, mensen uit de culturele sector, echt heel breed. In veel van die gesprekken kwam corona aan de orde. En hoe corona er voor zorgt dat je minder contact hebt. Maar ook dat het voor veel creativiteit zorgt. De opdracht die we ons stelden was eigenlijk vrij eenvoudig: hoe kunnen we al die vragen en antwoorden van mensen bij elkaar brengen? Dus….wat kunnen wij doen, wat kunnen wij organiseren zodat mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan? Met elkaar delen waar ze tegenaan lopen én wat voor mooie oplossingen ze zelf hebben bedacht. Dat dat niet fysiek kon, was duidelijk. Dus iets ‘onlines’. We hadden al ervaring opgedaan met Zoom, dat was goed bevallen. Dus zouden we dat ook nu weer kunnen gebruiken?

En zo ontstond begin oktober het idee voor een online Prokkel Meetup 3daagse. Elke dag een ander onderwerp centraal stellen. Zo zouden al die ingebrachte onderwerpen aan bod kunnen komen. We hebben mensen – met wie we al eerder hadden gesproken – gevraagd onderwerpen aan te dragen. En of ze zelf het gesprek in hun eigen digitale kamer wilden begeleiden. En ja, dat wilde iedereen doen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Daarnaast hoorden we van veel mensen met een beperking zelf dat ze zich niet altijd gehoord en gezien voelden. Alle reden om Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken uit te nodigen om ook mee te doen. Zodat hij hun ervaringen kon horen en mee kon nemen in zijn gesprekken in Den Haag.

Dit alles heeft geleid tot het volgende programma, waarbij in verschillende digitale kamers ervaringen en ideeën met elkaar werden uitgewisseld:

Woensdag 18 november
Op de eerste dag ging het over onderwijs (in coronatijd). De gespreksonderwerpen per kamer waren: Steffie, Geluksroute, ervaringen delen met Rick Brink, online contact maken en houden, een MBO-opleiding volgen als LVB’er, inclusief onderwijs en gastcollege door ervaringsdeskundigen van Estinea.

“Veel ervaringen kunnen uitwisselen. En tips voor andere ROC’s opgehaald. Veel hebben ervaringen binnen een ROC, maar hebben geen diploma behaald door negatieve ervaringen. Met elkaar besproken: wat had je nodig gehad om het wel te kunnen halen?”

“In ronde 1 zijn we samen met studenten en twee deelnemers van ORO in gesprek gegaan. Mooie vorm om elkaar te ontmoeten, vragen te stellen en dilemma’s te verkennen. Een vorm die waardevol is om in te zetten in het onderwijs. Doordat het online is, geeft het kansen om hiermee het landelijke netwerk in te zetten.”

Donderdag 19 november
Op de tweede dag was het hoofdthema in en om huis en vrije tijd. De gespreksonderwerpen per kamer waren: online daten met ABCDate, fijn leven in de buurt, ervaringen delen met Rick Brink, vrije tijd in corona, cliënten digitaal verbinden met de buitenwereld, wat leer en doe je bij een Sterkplaats?, WAUW festival en wekelijkse online disco.

“Leuke en verschillende gesprekken gehad! Iedereen was enorm open over hun eigen ervaringen en ik heb ze tips kunnen geven over wat wel en niet veilig is online, hoe je nu met iemand kan afspreken in coronatijd, hoe je iemand beter kan leren kennen, wat belangrijk is in een relatie etc. etc.”

Vrijdag 20 november
Op de derde en laatste dag ging het over werk en dagbesteding. De gespreksonderwerpen per kamer waren: digitale zelfredzaamheid op het werk, mensen van de ondersteunende diensten betrokken houden, ervaringen delen met Rick Brink, een baan vinden met een MBO-diploma, thuiswerken in coronatijd, de betekenis van Prokkelen in coronatijd voor de stichting en haar partners en de betekenis van corona voor dagbesteding en inspraak van gebruikers.

“Het was zeker een inspirerende bijeenkomst. Ik heb genoten van de gesprekken rondom dagbesteding en corona én ik heb veel opgestoken. Wij doen ook veel te weinig met ervaringsdeskundigen. Daar ga ik mee aan de slag.”

“Mooi om te horen dat wat we bij de start van de Prokkel hebben geformuleerd (hoe kan de week een vliegwiel worden voor prikkelen door het hele jaar door?), in de praktijk gebracht wordt en niet leidt tot valse tegenstelling (‘we doen het al het hele jaar, dus prikkelen is niet meer nodig…’)

“Het was een goed en open gesprek waarbij de gespreksleiders het voor elkaar kregen om van mens tot mens met elkaar in gesprek te gaan. De achtergrond van iedereen viel weg in dit gesprek.”

En nu?
Op dit moment zijn we druk bezig met het inventariseren van de uitkomsten. Want wat zijn er veel goede ideeën genoemd.

En wat zeker zo mooi was, is dat mensen de smaak te pakken kregen. Sommigen hebben dan ook meerdere dagen meegedaan. Juist het uitwisselen van ervaringen met mensen met én zonder beperking werd door heel veel mensen als TOP genoemd.

“We vonden het fantastisch om elkaar via deze weg te ontmoeten, vooral in deze tijd is het lang geleden dat we zoveel mensen hebben ontmoet.”

“Heel leuk dat er zoveel ervaringsdeskundigen waren.”

“Het was heel fijn met verschillende mensen te spreken. Het smaakt naar meer en dit is waar ik blij van word.”

De eerste verbindingen zijn ook meteen al gerealiseerd.
Zo vroeg een docent van een Hogeschool of een aantal ervaringsdeskundigen over twee weken een online gastles willen geven. Kort dag, maar gelukkig kennen we inmiddels heel veel (opgeleide) ervaringsdeskundigen én coaches. Dus na de nodige telefoontjes en mailtjes is het inmiddels geregeld.

En een andere concrete actie is de muziekquiz tijdens de ProkkelParelParade van 4 december.

“Het was heel erg zinvol en leerzaam. Ik vond het leuk om mee te doen en ik wil de volgende keer met de driedaagse weer meedoen.”

En dat er een volgende Prokkel Meetup komt, dat is zeker. Wanneer? Op 28 en 29 januari.