De toekomst van cliëntenparticipatie

Wat is in de Wmo belangrijk voor mensen die dagbesteding krijgen? Hoe maak je verbinding met de Wmo? Robin van Zoelen en Marieke Groenman, beiden lid van de cliëntenraad van De Bombardon, gingen hierop in tijdens de werkconferentie De toekomst van cliëntenparticipatie die op 23 september plaatsvond.

Movisie en Stimulanz organiseerde deze conferentie voor leden van Wmo-raden, ambtenaren, gemeenteraadsleden en overige geïnteresseerden. De organisatie vroeg cliëntenparticipatie van Reinaerde of er een voorbeeld in onze organisatie was van een cliëntenraad al stappen heeft gezet richting Wmo. Die voorbeelden hebben we natuurlijk wel!

clientenparticipatie

Daarom mochten Marieke en Robin een bijdrage aan de conferentie leveren. Zij spraken tijdens twee rondes met mensen over hun praktijkvoorbeeld: een ontmoeting met het Wmo-forum tijdens de Prokkelweek. Het ging over hoe je verbinding kunt leggen met de Wmo en waarom dat belangrijk is. De Wmo-raad moet de doelgroep kennen die ze vertegenwoordigd.

Hun verhaal informeerde en inspireerde de deelnemers. Robin en Marieke: “De mensen waren erg geïnteresseerd. Het was leuk om te doen. En goed om de kant van cliënten te laten zien en om daarover iets nieuws te vertellen.”

Het viel Marieke en Robin dat er nog wel wat moet gebeuren: “Er wordt al wel gepraat over verbinding richting de Wmo, maar het is nog zoeken naar hoe ze dat kunnen doen.”

Eind september zullen twee cliënten de bijeenkomst van de Wmo-klankbordgroep VG bijwonen. Zij bekijken dan of zij daar een structurele bijdrage aan kunnen leveren.