Dolf Segaar (managing partner CMS) voorzitter Stichting Prokkel

Dolf_Segaar2-voorkeur-DolfDolf Segaar is met ingang van 1 februari 2015 benoemd tot voorzitter van de Stichting Prokkel. Hij volgt Rens de Groot op die na vijf jaar afscheid heeft genomen van de Stichting. Doelstelling van de Stichting is het versterken van de maatschappelijke positie van mensen met een verstandelijke beperking.

CMS werkt als kantoor al enkele jaren samen met Stichting Prokkel. Zo vindt onder andere de jaarlijkse ‘Gouden Prokkel’ uitreiking plaats in het kantoor in Utrecht en doet een CMS team mee aan de ProkkelSterrenslag in juni.

Dolf Segaar: “Als voorzitter kan ik nog meer bijdragen aan de ontwikkeling van Stichting Prokkel. Door onder andere het thema ‘arbeidsparticipatie’ onder de aandacht te brengen en integratie en participatie binnen organisaties verder te stimuleren.”

De eerste week van juni vindt de Prokkelweek plaats. Een week waarin duizenden vrijwilligers uit heel Nederland activiteiten organiseren waarbij mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar iets samen ondernemen. Marian Geling (Landelijke projectleider Stichting Prokkel): “Juist in een tijd waarin erkend wordt hoe waardevol, maar ook hoe lastig soms, integratie en participatie op het werk, in de wijk en op school kan zijn, is het belangrijk dat steeds meer mensen meedoen.”