Elke gemeente stembureaulid met verstandelijke beperking (bron: Leeuwarder Courant)