Ervaringsdeskundigen vertellen bij coöperatie DELA over hun groei / LFB en coöperatie DELA als team naar de ProkkelSterrenslag

Het DELA goededoelenfonds wil de medewerkers van coöperatie DELA informeren over het thema ‘Onbeperkt!’. Daarvoor maken ze graag gebruik van de inzet van ervaringsdeskundigen die presentaties geven over hun talenten. Met het thema Onbeperkt! nodigt het goededoelenfonds mensen met een beperking uit om, als vrijwilliger iets goeds te doen voor een ander.

Ellis (ervaringsdeskundige en trainer LFB) en Catharina (ervaringsdeskundige Estinea) hebben op 2 maart jl. een presentatie gegeven aan het directieteam van coöperatie DELA.

IMG_0342Nadat Mia (DELA) de directie nadere uitleg heeft gegeven over wat het goededoelenfonds allemaal doet, zijn Ellis en Catharina als mooi voorbeeld naar voren gekomen. Zij hebben als ervaringsdeskundige verteld over de persoonlijke groei die zij hebben doorgemaakt. Dit groeiproces kunnen en willen ze graag overdragen aan anderen, door erover te vertellen en door anderen te ondersteunen in hun eigen groeiproces.

Dit is wat het goededoelenfonds beoogt: dat mensen in hun kracht worden gezet en dat zij vanuit die kracht van betekenis zijn voor de samenleving. Dit is wat Ellis en Catharina hebben laten zien.

Ellis heeft daarnaast van de gelegenheid gebruik gemaakt om de mensen van DELA met mensen met een beperking in contact te laten komen. Zij heeft de directie van DELA uitgenodigd om mee te doen aan de ProkkelSterrenslag. Iedereen was meteen razend enthousiast. Er is zelfs besloten om samen een team te vormen. Hiermee zijn DELA en LFB Scholing en Training het tweede volledige team.