Full Partnerschap: de Prokkelweek als hefboom voor deelname cliënten aan samenleving

Meer en meer zorgaanbieders gebruiken de Prokkelweek om aandacht te vragen en te besteden aan de maatschappelijke bijdrage én positie van hun cliënten. Medewerkers en vrijwilligers zijn het hele jaar door bezig cliënten – daar waar nodig én op maat – te ondersteunen bij hun wens en behoefte actief deel te nemen aan de samenleving.

De Prokkelweek wordt steeds meer gebruikt als hefboom daarvoor. Als hefboom om meer mensen buiten de zorg erbij te betrekken, als hefboom om te laten zien wat er zoal gebeurt, als hefboom om anderen, zoals studenten, kinderen en bedrijven kennis te laten maken met mensen met een verstandelijke beperking. Maar ook als hefboom én inspiratie voor mensen met een verstandelijke beperking zelf.

Steeds meer zorgaanbieders realiseren zich de waarde van de Prokkelweek. Welke sector kan immers nu zeggen dat zij een eigen week heeft, een week die meer en meer belangstelling geniet van overheden, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties?

Om die samenwerking vorm te geven én om zorgaanbieders mee te laten denken en beslissen over de Prokkelweek kunnen zorgaanbieders partner worden van de stichting. Zij betalen daarvoor een jaarlijkse bijdrage en hun cliënten krijgen een voorkeursbehandeling bij de activiteiten die de landelijke stichting zelf organiseert. Full Partners worden op deze manier meer en meer eigenaar van de Prokkelweek, een goede ontwikkeling.

De werkorganisatie van de stichting maakt goede voorbeelden zichtbaar, stimuleert bedrijven en overheden in haar netwerk actief te worden c.q. zijn in de Prokkelweek, verbindt en probeert ook vernieuwende activiteiten uit, zoals bijvoorbeeld het zeilen in duo’s (Prokkel op Zee en Prokkel op Koers).

Ook u kunt Full Partner worden

Bent u geïnteresseerd om Full Partner te worden? Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met Marian Geling (marian@prokkel.nl, 06-27057594).