Genomineerd voor Nationale Vrijwilligersprijs

 

 

 

 

 

Stichting Prokkel is door USG Restart genomineerd voor de Nationale Vrijwilligersprijs! Dit is een prijs van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). We maken kans in de categorie Landelijk.

Elk jaar vraagt Vereniging NOV een andere specifieke groep Nederlanders landelijke vrijwilligersorganisaties, -initiatieven of -projecten aan te wijzen die volgens hen de Nationale Vrijwilligersprijs verdienen. Voor 2021 vragen ze bedrijven. Een speciale expertcommissie oordeelt op maatschappelijke relevantie, actualiteit en impact. De winnende organisatie ontvangt de prijs van € 7.500,-.

USG Restart is al jaren een stakeholder van de stichting en zeer actief met Prokkelen. Heel veel dank dat jullie ons op hebben gegeven voor de prijs!