Gouden Prokkels 2017 uitgereikt

Vrijdag 30 juni zijn in Utrecht de Gouden Prokkels uitgereikt. Dat zijn de prijzen voor initiatieven die leiden tot een ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.  In drie categorieën zijn de prijzen uitgereikt, door de winnaars van vorig jaar. In de categorie Prokkelen in de samenleving ging de Gouden Prokkel naar de Baalderborg Groep. In de categorie Mensenrechten Prokkel waren twee winnaars: COC Limburg en gemeente Montferland samen met Estinea. In de nieuwe categorie Innovatief ging het felbegeerde goud naar de Hartekamp Groep.

Winnende projecten uitgelicht

  • Medewerkers en bewoners van activiteitencentrum De Holte en hun familie hebben een zomermarkt georganiseerd met allerlei kraampjes met eigen gemaakte producten. Er waren spelletjes, muziek, kortom: er was voor iedereen iets te doen.
  • COC Limburg heeft een Gouden Prokkel gekregen in de categorie Mensenrechten Prokkel voor het organiseren van de Regenboog Prokkel: mensen met en zonder verstandelijke beperking hebben zich door middel van tal van activiteiten ingezet voor een lesbisch-, homo-, bi- en transgender- (lhbt-) vriendelijk Maastricht.
  • Ook het Sociaal Team gemeente Montferland en Estinea (team Samen Sterk) kregen in de categorie Mensenrechten Prokkel een Gouden Prokkel. Zij hebben diverse workshops georganiseerd met als doel meer inzicht en begrip naar elkaar te krijgen door te leren van en met elkaar, op een ontspannen manier.
  • In Heemstede hebben verschillende bedrijven en organisaties die zich bezig houden met milieu, duurzaamheid en hergebruik van materialen en producten zich gepresenteerd voor bewoners van locatie Hartekamp (Hartekamp Groep).

De vier winnende initiatieven zorgden volgens de jury voor inspirerende ontmoetingen tussen mensen die niet zo makkelijk met elkaar in contact komen. Daarnaast is een Erepenning uitgereikt aan twee Prokkelambassadeurs: Martien Martens uit Deurne en Petra Ruitenbeek uit Goes.

Uit het juryoverleg
De jury vindt het mooi om te zien dat de Prokkelweek wordt gebruikt als startpunt voor meer duurzame verbindingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Steeds vaker nemen mensen met een beperking zelf het initiatief om activiteiten te organiseren. Ook wordt steeds vaker een groot deel van de gemeenschap betrokken bij het slagen van een Prokkel.

Prokkelweek: meetellen is meedoen
De Prokkelweek is een initiatief van Stichting Prokkel en wordt traditiegetrouw gehouden in de eerste week van juni. Tal van mensen, bedrijven, gemeenten en stichtingen zijn actief tijdens de Prokkelweek. Bedrijven en overheden nodigen mensen met een beperking uit stage bij hen te komen lopen. Duizenden mensen met een verstandelijke beperking maken hier gebruik van. Ook op scholen, in wijken, buurten en bij verenigingen komen mensen met en zonder beperking samen. Om met elkaar te sporten, te zingen, te koken, te eten of een les te volgen. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar het in de Prokkelweek om draait!

prok·kel de; m -s, -en 1 prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking