In elke gemeente een inclusief stembureau

In elke gemeente een inclusief stembureau. Noem het een wens, uitdaging of ambitie: in elk geval zal het bijdragen aan inclusie, oftewel het meedoen en erbij horen van mensen met een verstandelijke beperking. Stichting Prokkel, initiatiefnemer van deze campagne, wil dat bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in elke gemeente minstens één vrijwilliger met een verstandelijke beperking actief is.

 

Prokkelduo Lisa en Hanneke – foto door Jurgen Huiskes

Om dit mogelijk te maken worden duo’s gevormd bestaande uit een persoon zonder én een met een (licht) verstandelijke beperking. Marian Geling, landelijk projectleider van stichting Prokkel, legt uit wat de term ‘Prokkel’ inhoudt. “Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. In dit geval gaan ze samen een dag of dagdeel meehelpen in een stembureau.” Dit is belangrijk, volgens Geling, om te zorgen dat ook mensen met een verstandelijke beperking betrokken worden bij dit democratische proces. “Zij zijn meer dan hun beperking, zij willen en kunnen van betekenis zijn in de samenleving.” Een inclusief stembureau dus. De organisatie hoopt dat op 14, 15 of 16 maart 2022 in alle Nederlandse gemeenten minstens één stembureau te vinden is waar een Prokkelduo actief zal zijn. “Vorig jaar hebben we een pilot gedaan in zeven gemeenten en het is alle partijen heel goed bevallen. Daarom breiden we dit jaar onze ambities uit.”

Wie zin heeft in zo’n prikkelende ontmoeting en altijd al eens een stembureau heeft willen bemensen of dit sowieso al van plan was, kan zich aanmelden via www.prokkel.nl/inclusieve-stembureaus/. “De deelnemers krijgen een training vanuit de gemeente en begeleiding vanuit ons. Zo zorgen we dat iedereen goed geïnformeerd is en de dag soepel kan verlopen. Als het goed is hebben ze dan niet alleen een mooie maatschappelijke bijdrage geleverd aan de samenleving, maar ook gewoon een leuke dag samen gehad.”

#Prokkelenverbindt
#Prokkelduo’s
#Inclusievestembureaus