Inclusieve Stembureaus ook bij verkiezingen 22 november

Stichting Prokkel gaat door met het project ‘Inclusieve Stembureaus’. Bij dit project is iemand met een (licht) verstandelijke beperking actief als stembureaulid, samen met een ander stembureaulid, het ‘maatje’. Samen zijn ze ‘Prokkelduo’.

Het doel is bij te dragen aan een inclusieve samenleving: het project laat zien dat mensen met een verstandelijke beperking meer zijn dan hun beperking en van betekenis willen en kunnen zijn in de samenleving. Het vergroot tegelijkertijd hun interesse voor de democratie en het stemrecht zowel bij henzelf als bij mensen in hun omgeving. Het ministerie van BZK steunt dit initiatief.

Bij de afgelopen verkiezingen waren er meer dan 300 Prokkelduo’s actief. Meer dan 180 gemeenten hebben hier positieve ervaringen mee opgedaan. Veel van deze gemeenten hebben aangegeven bij de aankomende verkiezingen (22 november) ook weer deel te willen nemen aan dit initiatief.

Ook meedoen?

  • Wil je graag vrijwilliger zijn op een stembureau?
  • Of wil je als gemeente een inclusief stembureau?

Klik dan hier voor meer informatie en hier om je aan te melden.

We hebben minder voorbereidingstijd dan de afgelopen keer. Maar door samen te werken en elkaar daar waar mogelijk te ondersteunen, zullen er ook bij de komende verkiezingen heel veel inclusieve stembureaus zijn. Stembureaus waar vrijwilligers met en zonder een verstandelijke beperking actief zijn. #Prokkelenverbindt