Invulling geven aan het MVO-beleid van uw bedrijf?

Gebruik daarvoor de Prokkelweek 

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met én iemand zonder verstandelijke beperking. Prokkelen gebeurt het hele jaar door, maar één week in het jaar staat het in de schijnwerpers. Maar liefst 27 zorgaanbieders maken actief gebruik van de Prokkelweek. Samen met hen en hun cliënten is er speciaal voor het bedrijfsleven een breed pakket aan mogelijkheden ontwikkeld.

De Prokkelweek is van maandag 8 t/m zaterdag 13 juni 2020

La Vuelta ProkkelSterrenslag          maandag 8 juni
Honderd teams uit het hele land spelen samen een achtkamp. Elk team bestaat uit vijf mensen met én vijf mensen zonder beperking. Teams komen hiervoor uit het hele land naar Utrecht. Als bedrijf kunt u, samen met mensen met een beperking, uw eigen team samenstellen. Met elkaar voorbereiden (hoe gaan we er heen, wat voor teamshirt trekken we aan) elkaars mogelijkheden leren kennen en ontdekken waarmee rekening te houden. Teambuilding staat centraal. Dit jaar staat het in het teken van de Vuelta. Er wordt gestart met een rijdende ronde voor alle duizend deelnemers. Bedrijven die u voorgingen zijn o.a. VGZ, Aegon, Nuon, Axians, Sodexo, Kangaro KTC, Vtel en vele andere, klein en groot. Kosten € 500,- per team.

Samen op Koers – samen aan het roer         19&20 mei, 2&3 juni, 4&5 juni
Twee dagen lang zeilen op de Waterwolf, niet alleen, maar in duo’s.

U (manager, young professional) wordt gekoppeld aan een opgeleide ervaringsdeskundige. Samenwerken staat centraal. Door samen voor het eten te zorgen, de zeilen te hijsen en te strijken, leert u elkaars leefwereld kennen en verdiept u uw persoonlijke leiderschapsstijl. Zaken worden bespreekbaar gemaakt, ervaringen gedeeld. Een coachings-duo ondersteunt daarbij. Er is ruimte voor tien duo’s per afvaart. Na aanmelding volgt een intakegesprek en op basis daarvan vindt koppeling plaats. Drie data: 19&20 mei, 2&3 juni, 4&5 juni. Vertrek en aankomst vanuit Enkhuizen. Kosten € 1.350,- inclusief de deelnemersbijdrage van maatje met verstandelijke beperking.

Prokkelstagedag          donderdag 11 juni
Een eendaagse snuffelstage: mensen met een verstandelijke beperking lopen een dag mee in de catering of bij een van de afdelingen. Verkennen van arbeidsmatige (dagbestedings)mogelijkheden van mensen met een beperking, maar ook: waar lopen mensen tegen aan en welke oplossingen hebben zij daarvoor zelf bedacht. En als uw bedrijf veel klantcontact heeft; zij delen graag hun ervaringen over digitaliseren en (onbegrijpelijke) brieven die ze ontvangen.
In 2019 hebben meer dan 2.000 mensen met een verstandelijke beperking meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag. En bij een aantal bedrijven heeft dit geleid tot uitbreiding van hun personeelsbestand en verbetering van de dienstverlening.

Werknemers – vrijwilligerswerk
Veel VG-woongroepen vinden het prettig de contacten met andere wijkbewoners te vergroten en organiseren een activiteit in de Prokkelweek. Soms in de eigen woning, soms in de wijk. Daarbij kunnen ze wel wat extra ondersteuning gebruiken, zoals bijvoorbeeld van medewerkers van uw bedrijf. Samen iets bedenken en organiseren. Wat te denken van een high tea voor 70+ers uit de buurt, of de lokale speeltuin een opknapbeurt geven of afval opruimen in de buurt. De mogelijkheden zijn talrijk en leiden over en weer tot meer verbindingen en bevorderen de leefomgeving voor bewoners. En dragen bij aan teambuilding bij medewerkers van uw bedrijf.

Ook geïnspireerd en meedoen? Kom naar een netwerkbijeenkomst
In januari is er in elke provincie een zogeheten Prokkelweek Netwerkbijeenkomst.

Veelal bij een gemeente en met een openingswoord van de lokale wethouder. In een twee uur durende bijeenkomst ontdekken de deelnemers wat er mogelijk is, worden ervaringen gedeeld en concrete afspraken gemaakt.

Meer informatie en aanmelden kan op www.prokkel.nl

Stichting Prokkel
Stichting Prokkel is de drijvende kracht achter de Prokkelweek. Een kleine, niet gesubsidieerde organisatie met 2,3 fte. Sinds 2007 stimuleert en faciliteert ze overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven iets samen te ondernemen met mensen met een verstandelijke beperking en zo elkaar beter te leren kennen. Prikkelen i.c. Prokkelen nodigt uit tot in gesprek gaan, nadenken, reflecteren, veranderende beeldvorming en in beweging komen. Maar liefst 27 zorgaanbieders maken actief gebruik van de Prokkelweek en vergroten op die manier het sociaal netwerk en de mogelijkheden van hun cliënten. Steeds meer cliënten gebruiken de Prokkelweek, laten zien wat ze kunnen en vergroten zo hun kansen en mogelijkheden. Dé sleutel voor het creëren van een meer inclusieve samenleving.

De kosten voor het hele pakket zijn € 2.500 en omvat ondersteuning bij het realiseren van
– 1 team voor La Vuelta ProkkelSterrenslag – 10 deelnemers met en zonder VG
– 1 medewerker aan ‘Samen op Koers’ – gekoppeld aan een ervaringsdeskundige
– ondersteuning en advies bij het realiseren van
o 5 Prokkelstages bij uw bedrijf
o 1 activiteit – werknemers-vrijwilligerswerk

Meer informatie: Marian Geling, landelijk projectleider E: marian@prokkel.nl M: 06-27057594

PDF:

folder VN – Prokkel – bedrijven