Lokaal verbinden rondom de Nationale Prokkelstagedag

Een Prokkelstage is een stage voor één dag voor iemand met een beperking bij een bedrijf of organisatie. Het kan ook omgekeerd: een dag meelopen met iemand met een (licht) verstandelijke beperking. Het is een laagdrempelige manier voor bedrijven/organisaties en mensen met een beperking om kennis met elkaar te maken en zo elkaars mogelijkheden te ontdekken. In 2024 is de Nationale Prokkelstagedag op donderdag 13 juni 2024: www.prokkel.nl  

In dit webinar vertelden medewerkers van de gemeente Westerveld en het Ontwikkelbedrijf Reestmond over hun ervaringen met het organiseren van Prokkelstages. Zij doen dit al sinds 2012 met groot succes. Door gebruik te maken van elkaars kennis én netwerken gaat elk jaar een groot aantal medewerkers van Reestmond op Prokkelstage in de gemeenten Westerveld, Staphorst en Meppel.  

Helena Hartholt was aanwezig bij het webinar en heeft bijgaand verslag gemaakt. Hierin kun je lezen hoe je – door gebruik te maken van elkaars kennis én netwerken – lokaal succesvolle Prokkelstages kunt laten plaatsvinden:

Ontwikkelbedrijf Reestmond maakt werk van het ontwikkelen van de arbeidsmogelijkheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor worden hun door- en uitstroomkansen vergroot. Om dit te bereiken, krijgen medewerkers doorlopend de kans zichzelf te ontwikkelen. Een van de mogelijkheden die Reestmond aanbiedt is mee te doen aan de Nationale Prokkelstagedag. En zo voor één dag te werken in je droombedrijf of droombaan. De wens van de medewerker is daarbij het startpunt. Van de 400 medewerkers hebben er afgelopen jaar zo’n 35 meegedaan met de Prokkelstages in 25 lokale bedrijven.  

De samenwerking tussen de gemeente en het ontwikkelbedrijf gaat al jaren zo goed omdat alle partijen doen waar ze goed in zijn. Reestmond haalt de wensen van de medewerkers op. Daar beginnen ze rond januari mee. Vervolgens worden de wensen van de medewerkers gedeeld met de accounthouders werk- en inkomen van de gemeenten.  Deze spreken hun contacten met bedrijven over de stagewensen. Zo kunnen er mooie matches gemaakt worden. Bedrijven die mee hebben gedaan zijn heel divers. Van hotels, bakkers, dierenasiel, supermarkten, horeca, bloemenzaken, alpacaboerderij of kinderdagverblijven, heel veel is mogelijk. De medewerker sociaal beleid en inclusie van de gemeente Westerveld neemt de coördinerende rol op zich: ‘De gemeente is er voor alle inwoners. Voor deze inwoners is het vaak lastiger om mee te doen. Door dit te organiseren worden ook zij gehoord en gezien’. Aldus Ilse Koekoek van de gemeente Westerveld.  

Op de dag zelf worden de medewerkers eerst bij Reestmond verwacht. Van daaruit gaan ze per busje van Reestmond naar de stageplekken. Begeleiders van Reestmond gaan bij de stageplekken langs. Zij maken ook foto’s van de Prokkelstages. De bedrijven vullen zelf de dag met de medewerker in. Aan het einde van de middag worden de medewerkers opgehaald en is er een afsluitend moment bij Reestmond. De foto’s die zijn gemaakt en de ervaringen die zijn opgedaan worden gedeeld. Accountmanagers gaan naderhand met een cadeautje naar de bedrijven, om zo de contacten te onderhouden. Het levert de gemeente soms weer nieuwe contacten met bedrijven en dus nieuwe re-integratieplekken op.  

De gemeente Westerveld vindt het belangrijk dat deze groep inwoners meer betrokken wordt bij ondernemers in de gemeenten. Voor Reestmond is het belangrijk dat medewerkers nieuwe ervaringen opdoen.  Ondernemers vinden het leuk om andere werknemers binnen de deur te krijgen en ervaren dat hun stereotype beeld van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verandert. En de medewerkers, die hebben een mooie dag! Op het eind van de middag komen alle betrokkenen bij elkaar bij Reestmond: Ondernemers, begeleiders, gemeente en alle anderen die betrokken waren worden hiervoor uitgenodigd. Onder het genot van een hapje en een drankje worden ervaringen uitgewisseld. Natuurlijk is de wethouder ook van de partij.  

Door iedereen in te zetten vanuit zijn of haar eigen kracht, kost het weinig tijd en energie van de verschillende medewerkers én levert het de deelnemers aan de Prokkelstagedag veel op. Dat geldt zowel voor de stagiair(e)s als voor de deelnemende bedrijven. Wil je als ontwikkelbedrijf of gemeente dit ook gaan oppakken? Kijk hier voor meer informatie en de toolkit met o.a. het handboek, stageflyers en certificaten voor het organiseren van de Prokkelstage. En vergeet niet je Prokkelstagedag aan te melden op www.prokkel.nl.