Mensen met en zonder beperking participeren volop: Unieke opening Prokkelweek

Met het luiden van de beursgong op de Amsterdamse Beurs ’s morgens vroeg en het sportieve evenement de ProkkelSterrenslag in de middag wordt maandag 2 juni het startsein gegeven voor de Nationale Prokkelweek. De week duurt van 2 tot 7 juni.

Voor wie nog niet bekend is met het fenomeen Prokkel: het is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Duizenden mensen doen mee – van de Tweede Kamer, grote en kleine bedrijven en welzijnsorganisaties, scholen tot buurtbewoners.

Cristel Poortenaar (algemeen directeur van USG Restart), Perez Dalloe en Mireille Bruer, (respectievelijk voorzitter en lid van de cliëntenraad van zorginstelling Cordaan) openen maandag 2 juni om 9.00 uur in Amsterdam de beurshandel met een slag op de beroemde beursgong.

ProkkelSterrenslag foto's met logoAnnette Roozen (gehandicapte sporter 2007) , Fred Paling (RvB UWV), Lenny (The Voice), Conny Kooijman (directeur LFB) en Michiel Zeeuw (ervaringsdeskundige) openen maandag 2 juni om 13.30 uur in Utrecht de Prokkelsterrenslag. Een uniek gezelschap voor een bijzonder evenement. Een zeskamp met vijfendertig teams bestaande uit vijf mensen met én vijf mensen zonder (verstandelijke) beperking. Allen gehuld in eigen clubtenue, waaronder UWV, Nuon, Coöperatie VGZ, ambtelijke dienst Tweede Kamer, C/M/S, USG Restart gaan met elkaar de uitdaging aan te ontdekken wat de participatiesamenleving voor hen betekent.

Participeren: Meetellen is meedoen
In de Prokkelweek worden in heel Nederland op vele honderden plaatsen activiteiten georganiseerd die mensen met en zonder verstandelijke beperking met elkaar in contact brengen. De ervaring leert dat deze ontmoetingen op een heel persoonlijke manier bijdragen aan het versterken van de positie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving en het vergroten van sociale netwerken. En daarin ligt precies de belangrijkste doelstelling van de Prokkelweek.

De groeispurt van de Prokkelweek laat het succes van de Prokkelbeweging zien en het belang dat mensen er aan hechten. Met heel veel vrijwillige inzet worden heel veel activiteiten georganiseerd, op scholen, in bedrijven, in buurten en het verenigingsleven. Door de ontwikkelingen binnen het sociaal domein (AWBZ, WMO, Participatiewet, Wet op de jeugdzorg) wordt dit steeds actueler.

Nationale Prokkelweek
De Prokkelweek is een initiatief van Stichting Prokkel en wordt traditiegetrouw gehouden in de eerste week van juni. Het Prokkelzaadje werd in 2008 geplant door zorginstellingen, fondsen en ouder- en belangenverenigingen van mensen met een beperking. Met de hulp van een aantal zelfstandig ondernemers is het tweedaagse evenement van toen inmiddels uitgegroeid tot de Nationale Prokkelweek is. In die week worden in heel Nederland op honderden plaatsen activiteiten georganiseerd waarbij mensen met en zonder beperking samenkomen. Mooi om te zien is dat mensen met een beperking zelf steeds vaker het voortouw nemen.

ProkkelSterrenslag

Datum : Maandag 2 juni 2014
Tijd : 13.30 uur officiële opening
Locatie: Utrecht, Sportcentrum Olympos, Upsallalaan 3

prok•kel de; m -s, -en 1 prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking