Mijn verhaal: Groei Prokkelstages in Barendrecht

IMG_3621In Barendrecht organiseert Humanitas DMH sinds 2011 ieder jaar Prokkelstages. In het eerste jaar waren er 14 stageplekken waar de stagiaires konden stagelopen. In 2014 is dat uitgegroeid naar meer dan 40 stageplaasten waar in totaal 60 deelnemers konden Prokkelen! Omdat zij zo zijn gegroeid organiseert Humanitas DMH dit nu samen met Stichting Present Barendrecht en collega-zorgaanbieder IJsselmonde-Oost.

Aan het eind van de Prokkelweek organiseren ze een (gesponsorde) borrel voor deelnemende organisaties en bedrijven. Na afloop bellen ze de deelnemende bedrijven om de Prokkel kort na te bespreken. Een groot deel van de bedrijven heeft aangegeven ook in 2015 weer mee te doen.

Wouter Woortman vertelt hoe zij de Prokkelstages gebruiken als instrument om hun netwerk uit te breiden: “In Barendrecht (maar ook in andere gemeenten) leggen we via de Prokkelstages veel goede langdurige relaties met bedrijven. Én de deelnemers hebben een interessante dag met een kijkje in het bedrijfsleven. Voor Humanitas DMH levert het op een laagdrempelige manier een mooie uitbreiding van het netwerk op.

Twee jaar geleden zijn de Prokkelstages in Barendrecht genomineerd voor de Rabobank duurzaamheidsprijs, georganiseerd door de Duurzaamheidsrking Barendrecht, een netwerk van ondernemers uit Barendrecht en omstreken. Kortom het is een groot succes en we hopen natuurlijk de groei nog verder door te zetten!”