Mijn verhaal: Prokkel Middag in Hillegom

Van een gezellige middag in de Prokkelweek naar een maandelijkse activiteitenmiddag. Dat is wat er in Hillegom is gebeurd.

Welzijn Hillegom heeft afgelopen juni kennisgemaakt met het Prokkelen. Op zondagmiddag (aan het eind van de Prokkelweek) is er door een aantal stichtingen en organisaties in samenwerking met buurtsportcoaches een zondagmiddagbesteding voor mensen met en zonder beperking georganiseerd in Jongerencentrum Solution in Hillegom, waarbij er spelletjes gedaan konden worden.

Dit is dusdanig goed bevallen, dat besloten is hier een vervolg aan te geven. Er blijkt behoefte te zijn structureel iets met elkaar te doen. Daarom wordt er nu eens per maand op de zondagmiddag een vrijetijdsbesteding georganiseerd. Er is een werkgroepje gevormd, waarbij mensen 1met een beperking actief zijn betrokken. Er wordt bekeken wat iedereen leuk vindt en welke activiteiten daar het beste bij passen. Zo wordt er dus samen een leuke middag samengesteld. In september was de eerste maandelijkse Prokkel middag. En ook de tweede is net achter de rug. Want vanaf nu komen de mensen elke eerste zondag van de maand bij elkaar.

Richard (initiatiefnemer): “Door het steeds bekender worden van de activiteit komen er ook steeds meer mensen op af en sluiten zich steeds meer stichtingen en organisaties aan bij onze vrijetijdsbesteding. Afgelopen zondag waren er zo’n dertig bezoekers van drie verschillende stichtingen, plus nog wat anderen. We hebben twee grote zalen waar in totaal wel 400 mensen in kunnen. Er is dus nog ruimte voor veel meer mensen. Het is voor iedereen toegankelijk.

We brengen de Prokkel middag goed onder de aandacht. Deelnemers verspreiden zelf posters en flyers, omdat zij het leuk vinden mee te werken aan de middag3. Ook ben ik als initiatiefnemer geïnterviewd door de regionale radio. Spontaan hebben zich ook vrijwilligers aangemeld om met andere zaken te helpen, zoals de bar en de muziek. De bezoekers vermaken zich met spellen als poolbiljarten en tafeltennis of genieten van een drankje. Niets moet op deze middag en alles mag. Wij kijken en luisteren en verwerken de ideeën van de deelnemers in een volgende activiteit. De volgende Prokkel middag is op 6 november. Er zal dan een goochelshow zijn van een van de bezoekers. Genoeg reden om een bezoekje te brengen, toch?”