Mijn verhaal: Nauwe samenwerking met Nuon dankzij de ProkkelSterrenslag

NuonCordaan (Amsterdam) heeft  afgelopen jaar meegedaan aan de ProkkelSterrenslag in Utrecht. Met zijn allen de hele middag bewegen en plezier maken: 60 cliënten van Cordaan en 60 medewerkers van Nuon en UWV. “Kunnen we dit niet vaker doen?” was een veelgehoorde opmerking. Die heeft Hans Hendriks, coördinator bij Cordaan zich goed in de oren geknoopt. Toen hij hoorde dat veel cliënten van Cordaan geen of weinig dagbesteding hebben en hij hoorde van de werkgelegenheidsinitiatieven van NUON is hij met hen gaan praten.  Mogelijk gaan in 2015 jongerencoaches van I-MPOWER (een initiatief van NUON i.s.m. Philips en Alliander) aan de slag met deelnemers van Cordaan, met als doel hen te begeleiden naar werk, school of een combinatie van leren en werken.

Hans: “Ik gebruik de Prokkelweek als aanjager. We willen dit jaar zeker weer met zes tot tien teams meedoen aan de ProkkelSterrenslag (maandag 1 juni). Dat gebruiken we voor een meer bredere kennismaking met wat grotere bedrijven. Daarnaast vragen we bedrijven mee te doen aan de Nationale Prokkelstagedag. Dan kunnen onze cliënten kennismaken met andere bedrijven en met andere werkzaamheden. Ik hoop dat dit tot meer structurele samenwerking leidt”.

 

nuon3nuon2nuon4